ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
28 ธ.ค. 2564 09:34:21

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งผู้ถือบัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ต้องการย้ายโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลวันนี้สามารถย้ายสิทธิบัตรทอง ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ เพียงแค่แอดไลน์กับทาง สปสช. แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบบแนะนำซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ สำหรับสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

เงื่อนไขการเปลี่ยนหน่วยบริการ สิทธิบัตรทอง ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. 

  • ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิว่าง
  • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ปัจจุบันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวได้

ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่


วิธีย้ายสิทธิบัตรทองออนไลน์ผ่านแอป สปสช.

1.แอดไลน์ Official Account สปสช.โดยพิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน

2.กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นกดเลือกเมนู "ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ"

3.อ่านข้อตกลงในการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้กด "ยอมรับ"

4.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

5.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน

6.กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก

7.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับรหัส OTP

8.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

9.ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามบัตรประชาชนว่า ตรงกันหรือไม่

10.ถ่ายรูปบัตรประชาชนและถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนตรงกันหรือไม่

11.สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้อง

12.กด "เลือก" หน่วยบริการแห่งใหม่ที่ต้องการ 

กรณีที่อยู่ "ตรงกับบัตรประชาชน"

ให้กด "ตกลง" ระบบจะทำการยืนยันตัวตนของท่านโดยให้ถ่ายรูป 2 ครั้ง คือ ถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่าน และถ่ายรูปเซลฟี่ตัวท่านเองคู่กับบัตรประชาชน ให้กด "บันทึก" จากนั้นจึงเลือกสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่ต้องการใช้สิทธิบัตรทอง ให้กด "ยืนยัน" รอให้ระบบทำการอนุมัติการใช้สิทธิที่สถานพยาบาลแห่งใหม่ก่อนซึ่งจะแจ้งสถานะให้ทราบทุก ๆ วันที่ 15 และ 28 ของเดือน

กรณีที่อยู่ "ไม่ตรงกับบัตรประชาชน"

ให้กดเลือกที่ "ไม่ตรง" จากนั้นให้แนบไฟล์เป็นหลักฐานการยืนยันที่อยู่ เช่น บิลค่าน้ำ, บิลค่าไฟ หรือ หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้น เมื่อแนบเอกสารหรือไฟล์เรียบร้อยให้กดที่ "ยืนยัน" 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1330

ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่

ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่

 

ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่

ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่