ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
25 ส.ค. 2564 09:44:19
งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ......
...แจ้งหน่วยบริการปฐมภูมิ..ในทุกเครือข่ายCUP เพื่อทราบครับ เรื่องประชากร ผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ..ทุกแห่ง
ณ ขณะนี้ จะมีระบบฐานข้อมูล อยู่ ๓ ฐานที่เราใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ครับ


๑.ฐานข้อมูล จาก HDC เป็นฐานข้อมูลที่ หน่วยปฐมภูมิทุกแห่งจัดเก็บในโปรแกรมHOSXP_PCU (ปี ๒๕๖๔ กระทรวงฯ กลุ่มงานกองเศรษฐกิจฯ ใช้ฐานข้อมูลในส่วนนี้จัดสรรงบประมาณฯ) ดูข้อมูลได้จากที่นี่ ครับ https://yst.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=2dd52135c6fe0be88dc455a59202bcd5&id=cf2875fcdf1ca8a5f49b2d60d8a6409f


๒.ข้อมูลสิทธ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฐานข้อมูล สปสช. (ดูได้เฉพาะ จำนวน) ที่นี่ https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-12
ข้อมูลใน ข้อที่ ๑ กับ ๒ ในส่วนของสิทธิ UC จะต้องใกล้เคียงกันครับ
หน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องติดตามและตรวจสอบจำนวนข้อมูลเองครับ


๓.ฐานข้อมูล DBPOP กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร (ข้อมูล มีล่าสุด เดือนมกราคม ๒๕๖๔ หลังจากนั้น สปสช.ส่วนกลางตัดข้อมูลไม่ให้มา...หน่วยบริการยังใช้ ฐานข้อมูลฯตรงนี้ได้อยู่..ในการเพิ่มข้อมูล ลง HOSXP_pcu กรณีที่ มีข้อมูลรายชื่อประชากรในเขตรับผิดชอบมีในDBPOP แต่ไม่มีรายชื่อใน HOSXP_pcu) หน่วยบริการ เข้าดูรายชื่อ (ข้อมูลจะขึ้นแสดงในเดือนปัจจุบัน) Login ระบบ..ได้ที่  www.pkyasothon.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ชาญชัยครับ