การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร

 

ชุดการสอนเรื่อง "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"


 

Slidesชุดการสอน จำนวน ๔ ชุด
ชุดที่ ๑.การดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร Download ได้คลิก!ที่นี่
ชุดที่ ๒.สมองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย คลิก! Download
ชุดที่ ๓.กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน....คลิก! Download
ชุดที่ ๔. การใช้ DSPM....คลิก! Download
วิดีทัศน์ กิน กอด เล่น เล่าDownload ไฟล์ได้จากนี่นี่