กระดานข่าว..กลุ่มงานประกันสุขภาพ จังหวัดยโสธร ||||

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มกระทู้ใหม่ || แจ้งลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสม ||

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
195
  จำนวนประชากร ๔ สิทธิหลัก ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จำแนกรายหน่วยบริการ รายCUP จังหวัดยโสธร ชาญชัย
0
1/08/2565 เวลา: 10:58:10 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
194
  Slides แนวทางการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี ๒๕๖๖ ชาญชัย
0
30/06/2565 เวลา: 09:02:52 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
193
  GuideLine ศูนย์จัดเก็บโรงพยาบาล...สำหรับหน่วยแม่ข่าย.... ชาญชัย
0
20/06/2565 เวลา: 13:23:14 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
192
  คู่มือ การใช้งาน ฐานข้อมูลสิทธิประชากร สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ www.pkyasothon.org ชาญชัย
0
11/03/2565 เวลา: 16:06:41 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
191
  ไฟล์วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประชากรจำแนกตามสิทธิ รายหน่วยบริการ รายCUP ชาญชัย
0
11/03/2565 เวลา: 15:53:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
190
  สำเนาหนังสือแจ้ง เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบหนังประกันสุขภาพสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ชาญชัย
0
11/03/2565 เวลา: 15:41:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
189
  เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ ดร.นพ.ช ุ มพล น ุ ชผ่อง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ M.D.,M.B.A.,Ph.D. รองผ ู้ อานวยการกองเศร ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 11:36:40 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
188
  วิทยากร..คุณไมตรี...การเข้าใช้งานPreAudit สำหรับหน่วยบริการ ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 11:15:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
187
  วิทยากร..คุณไมตรี...แนวทางการเตรียมเอกสารชดเชย PapSmear ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 11:13:48 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
186
  วิทยากร..คุณไมตรี...การจัดเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบ HI CI ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 11:11:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
185
  วิทยากร..เภสัชกาญจน์สิตา..เรื่อง ระบบ E_CALIM การทำ Drugcatalog....รหัสยา รพ.สต. รพช.รพท.. ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 11:02:55 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
184
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ..วิทยากร..คุณสุภาภรณ์.....งานลงทะเบียนสิทธิฯ และ ระบบ Authentication ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 11:01:47 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
183
  วิทยากร..คุณสุภาภรณ์.....งานลงทะเบียนสิทธิฯ และ ระบบ Authentication ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 10:44:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
182
  ข้อมูล วิทยากร คุณชาลิณี...รายการ PP Fee schedule ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 10:37:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
181
  ข้อมูล วิทยากร คุณชาลิณี...เรื่องบริการ COVID-19 ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 10:34:57 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
180
  ข้อมูล วิทยากร คุณชาลิณี...ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้WalkIn ชาญชัย
0
21/01/2565 เวลา: 10:32:15 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
179
  แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ ชาญชัย
0
18/01/2565 เวลา: 11:46:29 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
178
  อัตราค่าบริการ COVID-19 ปรับใหม่ 1 ธันวาคม 2564 ชาญชัย
0
5/01/2565 เวลา: 13:01:28 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
177
  แจ้งปรับปรุง เงื่อนไข และอัตรจ่ายให้บริการโควิด-19 สปสช.๒๕๖๕ ชาญชัย
0
5/01/2565 เวลา: 12:56:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
176
  สรุป..สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดประชุมเครือข่ายงานทะเบียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ชาญชัย
0
4/01/2565 เวลา: 16:23:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

For Admin