หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   Slides แนวทางการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียด:- Slides แนวทางการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี ๒๕๖๖ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ จะต้องประเมินตนเองให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
คุณสุภาภรณ์ ก่อตั้งทรัพย์ สปสช.เขต๑๐ อุบลฯ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
จาก : ชาญชัย - [30/06/2565 เวลา: 09:02:52] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :