หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   สำเนาหนังสือแจ้ง เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบหนังประกันสุขภาพสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
รายละเอียด:- รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบครับ
สำเนาหนังสือแจ้ง เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบหนังประกันสุขภาพสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
...เป็นข้อมูล ๑. สำเนาหนังสือแจ้ง ๒.คู่มือการเข้าใช้งานเวปไซต์ฐานข้อมูล ๓.ข้อมูลวิเคราห์เปรียบเทียบฐานข้อมูลสิทธิประชากร ๓ ฐานข้อมูล สปสช. HDC และ DBPOP จังหวัดยโสธร
จาก : ชาญชัย - [11/03/2565 เวลา: 15:41:38] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :