หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   อัตราค่าบริการ COVID-19 ปรับใหม่ 1 ธันวาคม 2564
รายละเอียด:- ตามหนังสือเวียน สปสช ๖.๗๐ / ว.๗๖๒๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อัคราค่าบริการ และ รหัส และรายละเอียดการเบิกจ่าย...รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ครับ
จาก : ชาญชัย - [5/01/2565 เวลา: 13:01:28] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :