หน้าเวป รับ-ส่งข้อมูล ฐานข้อมูลDBPOP จังหวัดยโสธร

กระดานข่าว..ระบบฐานข้อมูลDBPOP จังหวัดยโสธร ||||

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มกระทู้ใหม่ || ลบกระทู้ (สำหรับ สมาชิก) ||

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
647
  รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุมส่งข้อมูลสิทธิว่าง20มกราคม2564 จิราวรรณ สุวรรณศรี
0
20/01/2564 เวลา: 14:40:53 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
645
  แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะ เนตรนัยณา เสน่ห์พูด
0
2/10/2563 เวลา: 14:14:14 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
644
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ต.กุดกุง สุพัตรา โพธิ์ศรี
1
10/09/2563 เวลา: 11:33:22 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
643
  แจ้งรายชื่อสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ทุ่งมน เนตรนัยณา เสน่ห์พูด
1
14/08/2563 เวลา: 17:20:31 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
642
  แจ้งผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ นิภาภรณ์ อุดมแก้ว
1
20/07/2563 เวลา: 16:12:34 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
641
  แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯปี๒๕๖๓ ชาญชัย เสี้ยวทอง
1
25/02/2563 เวลา: 07:09:58 มีไฟล์แนบมาด้วย
640
  แจ้งคนไม่อยู่ในพื้นที่ อุทัยวรรณ สุภี
1
28/01/2563 เวลา: 18:13:49 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
639
  แจ้งเรื่อง..การแจ้งรายชื่อประชากร สิทธิว่างที่สำรวจไม่พบตัวบุคคล ชาญชัย เสี้ยวทอง
0
24/01/2563 เวลา: 10:00:07 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
638
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ อ.เลิงนกทา เดือน ,มกราคม 2563 เทวัญ พูลทวี
1
20/01/2563 เวลา: 19:41:26 มีไฟล์แนบมาด้วย
637
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.โพนเมือง ภานุวัฒน์ บุญโญ
1
20/01/2563 เวลา: 11:38:14 มีไฟล์แนบมาด้วย
636
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ กิตติกา ค่ำควร
1
17/01/2563 เวลา: 15:01:57 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
635
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ทวีชัย ค้าขาย
1
17/01/2563 เวลา: 11:19:44 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
634
  แจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิว่าง ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.สงเปือย นิภาภรณ์ อุดมแก้ว
1
15/01/2563 เวลา: 16:01:53 มีไฟล์แนบมาด้วย
633
  แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่ต.กุดกุงค่ะ สุพัตรา โพธิ์ศรี
1
15/01/2563 เวลา: 11:44:36 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
632
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยูในพื้นที่ รพ.สต.บ้านเหมือด 03885 ครับ พิเชษฐ์ ศิรินาม
1
14/01/2563 เวลา: 09:18:44 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
631
  รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ วิโรจน์ สุวรรณคำ
1
13/01/2563 เวลา: 19:19:14 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
630
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.พระเสาร์ นฤมล คำภาลี
1
13/01/2563 เวลา: 14:55:39 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
629
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.โคกนาโก จันทร์ฉาย ภาวะโคตร
1
13/01/2563 เวลา: 09:19:38 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
628
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รุ่งนภา สุวรรณทิตย์
2
12/01/2563 เวลา: 19:07:08 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
627
  ต.ขั้นไดใหญ่ แจ้งสิทธิ์ว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ ชาญชัย มาลัย
1
12/01/2563 เวลา: 13:52:03 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ