กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 


พ.ค. - 2032
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ตารางกิจกรรม
  วัน กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมใดๆในวันที่คุณเลือก...
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :เลขประชาชนนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ

PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลตัวท่านเอง
ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต

จัดทำแผนการเงินการคลังปี๒๕๖๖

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ๒๕๖๖ คลิกที่นี่

ส่งข้อมูลGL กระทรวง๒๕๖๕

เช็คยอดเงินโอน จาก สปสช. กองทุนต่างๆกระทรวงสาธารณสุข

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงฯ

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินCFOกระทรวงฯ

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เนื่องจากยังมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 18/10/2560
--->ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 11/10/2560
--->ประชุมคณะอนุกรรมการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ มาตรา 41 ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 27/09/2560
--->ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 21/09/2560
--->ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ประจำปี2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 20/09/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 13-14/07/2560
--->ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 28/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 16/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 15/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.คำเขื่อนแก้ว 7/06/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
จำนวนประชากร ๔ สิทธิหลัก ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จ... ชาญชัย 1/08/2565 เวลา: 10:58:10 1
Slides แนวทางการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนห... ชาญชัย 30/06/2565 เวลา: 09:02:52 0
GuideLine ศูนย์จัดเก็บโรงพยาบาล...สำหรับ... ชาญชัย 20/06/2565 เวลา: 13:23:14 0
คู่มือ การใช้งาน ฐานข้อมูลสิทธิประชากร ส... ชาญชัย 11/03/2565 เวลา: 16:06:41 0
ไฟล์วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประชากรจำแนกตา... ชาญชัย 11/03/2565 เวลา: 15:53:38 0
สำเนาหนังสือแจ้ง เรื่องการบริหารจัดการข้... ชาญชัย 11/03/2565 เวลา: 15:41:38 0
เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 11:36:40 0
วิทยากร..คุณไมตรี...การเข้าใช้งานPreAudi... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 11:15:35 0
วิทยากร..คุณไมตรี...แนวทางการเตรียมเอกสา... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 11:13:48 0
วิทยากร..คุณไมตรี...การจัดเตรียมเอกสารเพ... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 11:11:22 0
วิทยากร..เภสัชกาญจน์สิตา..เรื่อง ระบบ E_... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 11:02:55 0
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ..วิทยากร..คุณสุภ... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 11:01:47 0
วิทยากร..คุณสุภาภรณ์.....งานลงทะเบียนสิท... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 10:44:58 0
ข้อมูล วิทยากร คุณชาลิณี...รายการ PP Fe... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 10:37:58 0
ข้อมูล วิทยากร คุณชาลิณี...เรื่องบริการ ... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 10:34:57 0
ข้อมูล วิทยากร คุณชาลิณี...ประชาชนเจ็บป... ชาญชัย 21/01/2565 เวลา: 10:32:15 0
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบร... ชาญชัย 18/01/2565 เวลา: 11:46:29 0
อัตราค่าบริการ COVID-19 ปรับใหม่ 1 ธันวา... ชาญชัย 5/01/2565 เวลา: 13:01:28 0
แจ้งปรับปรุง เงื่อนไข และอัตรจ่ายให้บริก... ชาญชัย 5/01/2565 เวลา: 12:56:07 0
สรุป..สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดประช... ชาญชัย 4/01/2565 เวลา: 16:23:07 0กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
แจ้งเมื่อ : 05 ส.ค. 2565(09:53:18)
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
แจ้งเมื่อ : 31 พ.ค. 2565(14:21:37)
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
แจ้งเมื่อ : 21 ม.ค. 2565(11:54:20)
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
แจ้งเมื่อ : 04 ม.ค. 2565(15:30:12)
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
แจ้งเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564(09:34:21)

Note:

เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ต.กุ... สุพัตรา โพธิ์ศรี 10/09/2563 เวลา: 11:33:22 1
แจ้งรายชื่อสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้... เนตรนัยณา เสน่ห์พูด 14/08/2563 เวลา: 17:20:31 1
แจ้งผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 20/07/2563 เวลา: 16:12:34 1
แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและล... ชาญชัย เสี้ยวทอง 25/02/2563 เวลา: 07:09:58 1
แจ้งคนไม่อยู่ในพื้นที่... อุทัยวรรณ สุภี 28/01/2563 เวลา: 18:13:49 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ อ.เลิ... เทวัญ พูลทวี 20/01/2563 เวลา: 19:41:26 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ภานุวัฒน์ บุญโญ 20/01/2563 เวลา: 11:38:14 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... กิตติกา ค่ำควร 17/01/2563 เวลา: 15:01:57 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ทวีชัย ค้าขาย 17/01/2563 เวลา: 11:19:44 1
แจ้ง รายชื่อผู้มีสิทธิว่าง ไม่ได้อา... นิภาภรณ์ อุดมแก้ว 15/01/2563 เวลา: 16:01:53 1
แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่ต.กุดกุงค่... สุพัตรา โพธิ์ศรี 15/01/2563 เวลา: 11:44:36 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยูในพื้นที่ รพ.สต... พิเชษฐ์ ศิรินาม 14/01/2563 เวลา: 09:18:44 1
รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่... วิโรจน์ สุวรรณคำ 13/01/2563 เวลา: 19:19:14 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... นฤมล คำภาลี 13/01/2563 เวลา: 14:55:39 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... จันทร์ฉาย ภาวะโคตร 13/01/2563 เวลา: 09:19:38 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... รุ่งนภา สุวรรณทิตย์ 12/01/2563 เวลา: 19:07:08 2
ต.ขั้นไดใหญ่ แจ้งสิทธิ์ว่าง...ไม่อย... ชาญชัย มาลัย 12/01/2563 เวลา: 13:52:03 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... สุภาวดี จรูญเนตร์ 10/01/2563 เวลา: 11:58:12 1
แจ้งสิทธิ์ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.เซ... วารินทร์ ภูดรม่วง 10/01/2563 เวลา: 17:41:22 1
รพ.สต.บ้านหัวเมือง แจ้งประชากรสิทธิ... พิชิตชัย สัจธรรม 10/01/2563 เวลา: 16:12:52 1


ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ
Posted โดย...จิระนันท์ มะเดื่อ
ประชุมคณะกรรมการบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (24 พฤษภาค
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ขวัญธิดา ทองภูบาล
  ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง


     
     


  IP ของคุณ:44.200.117.166

  วันนี้ :
  001573
  ทั้งหมด :
  101551
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn