กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 


ก.ย. - 2021
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ตารางกิจกรรม
  วัน กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมใดๆในวันที่คุณเลือก...
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :เลขประชาชนนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ

PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการ


แจ้งรายชื่อ นายทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์๒๕๖๓ ที่นี่ครับ

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลตัวท่านเอง
ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต

จัดทำแผนการเงินการคลังปี๒๕๖๔

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ๒๕๖๔ คลิกที่นี่

ส่งข้อมูลGL กระทรวง๒๕๖๓

รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)๒๕๖๓

ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)กระทรวงสาธารณสุข

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงฯ

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินCFOกระทรวงฯ

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เนื่องจากยังมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 18/10/2560
--->ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 11/10/2560
--->ประชุมคณะอนุกรรมการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ มาตรา 41 ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 27/09/2560
--->ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 21/09/2560
--->ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ประจำปี2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 20/09/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 13-14/07/2560
--->ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 28/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 16/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 15/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.คำเขื่อนแก้ว 7/06/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบโดยก... ชาญชัย 17/09/2564 เวลา: 11:32:30 0
แบบยื่นคำร้อง ขอเยียวยา วัคซีน COVID-19... ชาญชัย 15/09/2564 เวลา: 14:40:35 0
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะนักบ... Chanchai 25/08/2564 เวลา: 09:56:38 0
หน้าตัวอย่าง จำนวนประชากร ฐานข้อมูล สปสช... Chanchai 25/08/2564 เวลา: 09:36:35 0
ตัวอย่างการเข้าดูฐานข้อมูล HDC จังหวัดยโ... Chanchai 25/08/2564 เวลา: 09:34:42 0
หน้าตัวอย่าง เข้าดูฐานข้อมูลประชากรDBPOP... Chanchai 25/08/2564 เวลา: 09:28:17 0
หน้าเวปเข้าดูฐานข้อมูลประชากรจำแนกตามสิท... Chanchai 25/08/2564 เวลา: 09:24:56 0
ข้อมูลประชากร จังหวัดยโสธร ณ ๑เมษายน๒๕๖๔... ชาญชัย 19/04/2564 เวลา: 08:40:35 0
เอกสารการประชุมCFO ... เพ็ญแข 8/02/2564 เวลา: 13:32:59 0
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านห... เกษมศักดิ์ รุจาคม 27/01/2564 เวลา: 15:33:11 2
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านห... เกษมศักดิ์ รุจาคม 26/01/2564 เวลา: 12:16:07 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ดอนกลอย... วรรณภา ทองบ่อ 25/01/2564 เวลา: 11:42:48 1
แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง... เกษมศักดิ์ รุจาคม 25/01/2564 เวลา: 08:52:14 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่กุดชุม_มกราคม25... นันทนา ศรีดำ 18/01/2564 เวลา: 10:12:44 1
แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่... อาภาภรณ์ เขียวศรี 8/01/2564 เวลา: 15:19:58 1
โปรแกรม Authentication ปี๒๕๖๔ (Updated L... Chanchai 17/12/2563 เวลา: 11:41:21 1
การตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพและลงทะเบียนย... Chanchai 15/12/2563 เวลา: 15:21:02 0
นโยบายงานลงทะเบียนสิทธิสำหรับหน่วยบริการ... Chanchai 15/12/2563 เวลา: 15:14:46 0
งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๔ สปสช.เขต... Chanchai 15/12/2563 เวลา: 15:04:37 0
โปรแกรม UCauthenticationMX ตัวใหม่ ปี๒๐๒... Chanchai 27/11/2563 เวลา: 11:17:18 0ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แจ้งเมื่อ : 02 ก.ย. 2564(15:58:18)
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
แจ้งเมื่อ : 25 ส.ค. 2564(09:44:19)
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แจ้งเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564(09:25:05)
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
แจ้งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563(14:32:24)
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
แจ้งเมื่อ : 25 พ.ย. 2563(09:22:57)

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯ...จะตัดผลงานข้อมูลรอบเดือน เป็นวันที่ ๒๐ และเริ่มข้อมูลในเดือนใหม่วันที่ ๒๑ ของทุกเดือน..เพื่อปรับระบบข้อมูลให้ตรงกับ สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันจันทร์ ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

ข้อมูลอยู่ระหว่าง ประมวลผลและปรับปรุงฐานในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)