ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 
Download_เอกสาร และข้อมูลต่างๆกลุ่มงานประกันสุขภาพ....
ลำดับ
เนื่อหา
1

แบบฟอร์มสำหรับยื่นขอลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพสำหรับประชาชน คลิก!ที่นี่ http://www.pkyasothon.org/upload/Register_UCform.PDF

ปี๒๕๖๒.... ไม่ต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ส่วนที่ ๒ ให้ผู้ยื่นเขียนแผนที่ กรณีที่อยู่ไม่ตรงกัยบัตรประชาชน ...คลิก!Download

2 Driver เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดยีห้อ WAC ดาว์นโหลดได้ที่ http://www.wacinfotech.com/ci691plus_dl.html
3 โปรแกรม UCAuthentication 4.0x  ปี 2018-ปัจจุบัน Download ไฟล์ ที่นี้ http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/NHSOAuthen4_2018.rar
แนะนำวิธีการจากกระดานข่าว http://www.pkyasothon.org/news_each.php?id_view=36
4

เอกสารโครงการหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในชุมชน..ประชุมเมื่อวันที่11พค.ที่ผ่านมา
๑. โครงการหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในชุมชนhttp://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/1238.ppt
๒. การจัดการโรคไตเรื้อรัง http://www.pkyasothon.org/upload/kidneys_doc/data_kidneys2.pptx
การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคไตhttp://www.pkyasothon.org/upload/kidneys_doc/data_kidneys3.pptx
๔.นำเสนอ อำพร อสม
http://www.pkyasothon.org/upload/kidneys_doc/data_kidneys4.pptx