กระดานข่าว..กลุ่มงานประกันสุขภาพ จังหวัดยโสธร ||||

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มกระทู้ใหม่ || แจ้งลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสม ||

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
168
  แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบโดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card ชาญชัย
0
17/09/2564 เวลา: 11:32:30 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
167
  แบบยื่นคำร้อง ขอเยียวยา วัคซีน COVID-19 ชาญชัย
0
15/09/2564 เวลา: 14:40:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
166
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะนักบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 Chanchai
0
25/08/2564 เวลา: 09:56:38 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
165
  หน้าตัวอย่าง จำนวนประชากร ฐานข้อมูล สปสช. Chanchai
0
25/08/2564 เวลา: 09:36:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
164
  ตัวอย่างการเข้าดูฐานข้อมูล HDC จังหวัดยโสธร Chanchai
0
25/08/2564 เวลา: 09:34:42 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
163
  หน้าตัวอย่าง เข้าดูฐานข้อมูลประชากรDBPOP ยโสธร สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ Chanchai
0
25/08/2564 เวลา: 09:28:17 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
162
  หน้าเวปเข้าดูฐานข้อมูลประชากรจำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการปฐมภูมิ Chanchai
0
25/08/2564 เวลา: 09:24:56 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
161
  ข้อมูลประชากร จังหวัดยโสธร ณ ๑เมษายน๒๕๖๔ ชาญชัย
0
19/04/2564 เวลา: 08:40:35 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
160
  เอกสารการประชุมCFO เพ็ญแข
0
8/02/2564 เวลา: 13:32:59 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
159
  แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านหนองแวง เกษมศักดิ์ รุจาคม
2
27/01/2564 เวลา: 15:33:11 -
158
  แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านหนองแวง เกษมศักดิ์ รุจาคม
1
26/01/2564 เวลา: 12:16:07 -
157
  สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ดอนกลอย วรรณภา ทองบ่อ
1
25/01/2564 เวลา: 11:42:48 -
156
  แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง เกษมศักดิ์ รุจาคม
1
25/01/2564 เวลา: 08:52:14 -
155
  สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่กุดชุม_มกราคม2564 นันทนา ศรีดำ
1
18/01/2564 เวลา: 10:12:44 -
154
  แจ้งบุคคลไม่อยู่ในพื้นที่ อาภาภรณ์ เขียวศรี
1
8/01/2564 เวลา: 15:19:58 -
153
  โปรแกรม Authentication ปี๒๕๖๔ (Updated LicenceManager แล้ว) Chanchai
1
17/12/2563 เวลา: 11:41:21 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
152
  การตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพและลงทะเบียนย้ายหน่วยผ่านApplication บนมือถือ Chanchai
0
15/12/2563 เวลา: 15:21:02 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
151
  นโยบายงานลงทะเบียนสิทธิสำหรับหน่วยบริการปี๒๕๖๔ Chanchai
0
15/12/2563 เวลา: 15:14:46 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
150
  งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๔ สปสช.เขต๑๐ อุบลราชธานี Chanchai
0
15/12/2563 เวลา: 15:04:37 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
149
  โปรแกรม UCauthenticationMX ตัวใหม่ ปี๒๐๒๑ Chanchai
0
27/11/2563 เวลา: 11:17:18 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

For Admin