หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   เอกสารประชุมชี้แจงจากสปสช.เขต๑๐อุบลฯ วันที่๒๒ธันวาคม๒๕๖๔ # ๓
รายละเอียด:- ระบบการพิสูจน์ตัวตนเมื่อเข้ารับบริการ (Authentication Code) กรณี OPD IPD และ PP และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายกรณี ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้
WalkIn ข้อมูล Updated
จาก : ชาญชัย - [4/01/2565 เวลา: 14:46:49] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :