หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   เอกสารประชุมชี้แจงจากสปสช.เขต๑๐อุบลฯ วันที่๒๒ธันวาคม๒๕๖๔ # ๒
รายละเอียด:- งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2565
จาก : ชาญชัย - [4/01/2565 เวลา: 14:40:33] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :