หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   เอกสารประชุมชี้แจงจากสปสช.เขต๑๐อุบลฯ วันที่๒๒ธันวาคม๒๕๖๔
รายละเอียด:- แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ เครือข่ายงานทะเบียนระดับเขตพื้นที่_๒๕๖๔
จาก : ชาญชัย - [4/01/2565 เวลา: 11:30:02] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :