หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   จำนวนประชากร ๔ สิทธิหลัก จากฐาน HDC
รายละเอียด:- จำนวนประชากร จำแนกตามหน่วยบริการ
และ ๔ สิทธิหลัก
จากฐานข้อมูล HDC จังหวัดยโสธร
ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จาก : ชาญชัย - [12/10/2564 เวลา: 13:36:01] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :