หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   จำนวนประชากรประชากร รายหน่วยบริการ แยกตาม ๔ สิทธิหลัก ฐานDBPOP+สปสช.
รายละเอียด:- ข้อมูลประชากรแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ รายอำเภอ
แยกตาม ๔ สิทธิหลัก
UC เบิกได้ ประกันสังคม และสิทธิอื่นๆ
จากฐานข้อมูล สน.หลักประกันสุขภาพ และ DBPOP
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จาก : ชาญชัย - [12/10/2564 เวลา: 13:33:03] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :