หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบโดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
รายละเอียด:- ขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
หน่วยบริการจะต้อง..สมัครเอง..โดยครงไปที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพส่วนกลาง..1. กรุณาส่งแบบฟอร์ม ที่เมล์ ithelpdesk@nhso.go.th
รายละเอียด...ขั้นตอนและวิธิการ....อยู่ในแบบฟอร์มที่แนบ
จาก : ชาญชัย - [17/09/2564 เวลา: 11:32:30] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :