หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะนักบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
รายละเอียด:- เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะนักบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pHfkPoUFFKuFtcnPXpSXN4zcwWbJ9Bbh
และไฟล์บางส่วน PACK ตามที่แนบให้ Download
จาก : Chanchai - [25/08/2564 เวลา: 09:56:38] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :