หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   ตัวอย่างการเข้าดูฐานข้อมูล HDC จังหวัดยโสธร
รายละเอียด:- ขออนุญาต ให้ หน่วยบริการ รพ.สต.หนองเรือ เมืองยโสธรเป็นตัวอย่างให้ พื้นที่ ทั้งจังหวัดนะครับ
Links:ฐานข้อมูล จาก HDC เป็นฐานข้อมูลที่ หน่วยปฐมภูมิทุกแห่งจัดเก็บในโปรแกรมHOSXP_PCU (ปี ๒๕๖๔ กระทรวงฯ กลุ่มงานกองเศรษฐกิจฯ ใช้ฐานข้อมูลในส่วนนี้จัดสรรงบประมาณฯ) ดูข้อมูลได้จากที่นี่ ครับ https://yst.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=2dd52135c6fe0be88dc455a59202bcd5&id=cf2875fcdf1ca8a5f49b2d60d8a6409f
จาก : Chanchai - [25/08/2564 เวลา: 09:34:42] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :