หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   ข้อมูลประชากร จังหวัดยโสธร ณ ๑เมษายน๒๕๖๔
รายละเอียด:- ข้อมูลประชากรจังหวัดยโสธร จำแนกตาม ๔ ประเภทสิทธิประกันสุขภาพหลัก...ที่ลงทะเบียนสิทธิฯและตามที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
แจงจำนวน..รายเครือข่ายอำเภอ (CUP).....รายหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายแต่ละอำเภอ...
จาก : ชาญชัย - [19/04/2564 เวลา: 08:40:35] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :