หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง รพ.สต.บ้านหนองแวง
รายละเอียด:- นางประภากร สืบวงค์ เลขบัตรประชาชน xxxxxx จะไปขอขึ้นสิทธิ์ที่ กทม.
จาก : เกษมศักดิ์ รุจาคม - [26/01/2564 เวลา: 12:16:07] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
สิทธิว่างไม่ต้องแจ้งแล้วนะครับ
แนวทางดำเนินงานปี ๒๕๖๔
ตามนี้ครับ http://www.pkyasothon.org/news_each.php?id_view=58
  โดย : ชาญชัย [ 01/02/ 2564 เวลา: 10:30:38]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :