หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ดอนกลอย
รายละเอียด:- ตามรายชื่อที่แนบมา
จาก : วรรณภา ทองบ่อ - [25/01/2564 เวลา: 11:42:48] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
สิทธิว่างไม่ต้องแจ้งแล้วนะครับ
แนวทางดำเนินงานปี ๒๕๖๔
ตามนี้ครับ http://www.pkyasothon.org/news_each.php?id_view=58
  โดย : Chanchai [ 01/02/ 2564 เวลา: 10:31:12]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :