หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แจ้งการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่าง
รายละเอียด:- นายไพทุน ดวงแก้ว เลขบัตรประชาชน xxxxxxxx , นางทองใบ ทองเฟื่อง เลขบัตรประชาชน xxxxx ไปขอขึ้นสิทธิ์การรักษา ที่ กรุงเทพมหนานคร
จาก : เกษมศักดิ์ รุจาคม - [25/01/2564 เวลา: 08:52:14] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
สิทธิว่างไม่ต้องแจ้งแล้วนะครับ
แนวทางดำเนินงานปี ๒๕๖๔
ตามนี้ครับ http://www.pkyasothon.org/news_each.php?id_view=58
  โดย : Chanchai [ 01/02/ 2564 เวลา: 10:31:42]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :