หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   รพ.สต.ห้องข่า แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่
รายละเอียด:- ID 1350102201795 ด.ญ.พิมพ์นภา อุปชัย เกิดวันที่ 21-10-2563 ที่อยู่ เมืองยโสธร น้ำคำใหญ่ หนองเสือตาย 07
จาก : วิคิด - [10/11/2563 เวลา: 13:53:56] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :