หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   เอกสาร....ประชุมชี้แจงการรับส่งคุณภาพข้อมูลและคืนข้อมูลการให้บริการตามรายการ Fee Schedule
รายละเอียด:- ประชุมชี้แจงการรับส่งคุณภาพข้อมูลและคืนข้อมูลการให้บริการตามรายการ Fee Schedule
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ในวันที่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย ๑)ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ งานประกันสุขภาพ งาน IT และงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลทุกแห่งๆละ๕คนรวม๔๕คน ๒)ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องสสอ.ละ ๒ คน คนรวม๑๘คน ๓)ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง รพ.สต.ละ ๑ คน ๑๒๒ คน ที่นี่ครับ ...https://drive.google.com/drive/folders/1Y0HwhrMuemdVl4XbYBr_xPsWA2ZNvufT?usp=sharin
จาก : Chanchai - [22/10/2563 เวลา: 09:38:18] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :