หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านนิคม
รายละเอียด:- 1. นายพรชัย ราชอ 1350xxxxxxxxx
2. นายอานนท์ สิงหxxxx 135050xxxxxxxxxx
จาก : นุสรา บุญทศ - [20/03/2563 เวลา: 15:08:23] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
OK ครับ
  โดย : Chanchai [ 27/04/ 2563 เวลา: 10:00:44]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :