หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   ไฟล์สำหรับจัดทำข้อมูล ต้นทุนบริการของหน่วยบริการ
รายละเอียด:- ไฟล์สำหรับจัดทำข้อมูล ต้นทุนบริการของหน่วยบริการ Financial Managemant (FM Costing version 1.5) ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ตามที่แนบ
จาก : กลุ่มงานประกันสุขภาพสสจ.ยส. - [8/01/2563 เวลา: 15:03:29] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

  ความคิดเห็นที่ 1
โหลดวันที่ 13 มกราคม 2563
  โดย : อุมาพร [ 13/01/ 2563 เวลา: 10:10:55]

  ความคิดเห็นที่ 2
โหลดข้อมูลไม่ได้ค่ะ
  โดย : อุมาพร [ 13/01/ 2563 เวลา: 10:15:16]

  ความคิดเห็นที่ 3
ได้แล้วครับ......ขอบคุณมากที่แจ้ง ครับผม
  โดย : ชาญชัย [ 14/01/ 2563 เวลา: 13:41:18]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :