หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ
รายละเอียด:- 1.แสงไทย ทองโสม CID 335010xxxxxxx ทำงานกรุงเทพฯ
2.วิไลวรรณ ณุวงษ์ศรี CID 3350100xxxxxx ทำงานชลบุรี
3.ศิรินันท์ ศิริโสม CID 1350100xxxxxxx ทำงานกรุงเทพฯ
4.พิทักษ์ เนาว์ศรีสอน CID 347010xxxxxxทำงานกรุงเทพฯ
5.คำสอน ธงโบราณ CID 135010xxxxxx ทำงานกรุงเทพฯ
6.แสวง ผ่องใส CID 335010xxxxx ทำงานกรุงเทพฯ

จาก : ชาญชัย - [12/11/2562 เวลา: 09:33:44] ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ

  ความคิดเห็นที่ 1
OK ครับดำเนินการให้แล้วครับ ครั้งต่อไป... รบกวนแจ้งที่ กระดานข่าว งานลงทะเบียนสิทธิฯนะครับ ขอบคุณครับ
  โดย : Chan [ 23/12/ 2562 เวลา: 11:34:26]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :