หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   ข้อมูลประชากร๑กรกฎาคม๒๕๖๑ แยกย่อยใหม่ตาม ๔ สิทธฺิหลักรายหน่วยบริการครับ
รายละเอียด:- ข้อมูลประชากร๑กรกฎาคม๒๕๖๑ แยกย่อยใหม่ตาม ๔ สิทธฺิหลักรายหน่วยบริการครับ
ข้อมูลนี้ ส่งให้งาน บุคลากร ครับผม
ปล.เป็นข้อมูลเดียวกันกับที่แจ้งไปแล้ว ที่ข่าว 125
แต่ แยกประเภทสิทธิเพิ่มใหม่ครับ
จาก : ชาญชัย - [26/07/2561 เวลา: 10:19:50] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :