หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   คู่มือเข้าใช้งานเวป DBPOP ใหม่
รายละเอียด:- เป็นแนวทางการเข้าใช้สืบค้นข้อมูลประชากร
ที่ฐานข้อมูลหลักประกันสุขภาพ จังหวัดยโสธร
ตามไฟล์ที่แนบครับ

จาก : ชาญชัย - [20/05/2561 เวลา: 13:44:31] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :