หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   หน้าตั้งค่า ตรวจสอบสิทธิAuthentication ดึงสิทธิลง HOSXP สำหรับหน่วยบริการทุกแห่ง
รายละเอียด:- หลังจากที่ นายทะเบียนประจำหน่วยบริการ Authentication เข้าระบบตรวจสอบสิทธฺแล้ว จะได้ รหัสสำหรับใช้งาน WEB SERVICE หน้าแรก ก่อนคลิกเข้าใช้งาน
ให้คัดลอรหัสนี้ มากรอกเป็น Password ในโปรแกรม HOSXP
(USER ใช้ เลขประชาชนนายทะเบียน)
การตั้งค่า ให้ตั้งตาม ไฟล์ที่แนบ ครับ
จาก : ชาญชัย - [11/05/2561 เวลา: 09:56:46] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :