หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๒
รายละเอียด:- แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๒
สำหรับ รพ.สต.ทุกแห่ง PCU โรงพยาบาลทุกแห่ง
และสำหรับ รพช.และรพ.ยโสธร (สำหรับ รพช.จะต้องมีการประเมินตนเองตามแบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิด้วย อาจจะใช้ข้อมูล เช่นเดียวกับ PCU ของโรงพยาบาลที่ได้ ส่วนโรงพาบาลที่ไม่มีPCU ก็ประเมินตามเป็นจริงครับ


จาก : ชาญชัย - [4/05/2561 เวลา: 10:49:08] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :