หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดยโสธร ปี๒๕๖๑
รายละเอียด:- สำหรับ แต่ละอำเภอ และแต่ละกองทุน ใช้สำหรับประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดยโสธร ปี๒๕๖๑ ซึ่งมีการประเมินผล ๒ ครั้ง รอบที่ ๑ เดือน มีนาคม-เมษายน รอบที่ ๒ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบครับ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร
จาก : ชาญชัย เสี้ยวทอง - [7/03/2561 เวลา: 10:21:32] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :