หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งย้ายสิทธิ์ว่างออกนอกพื้นที่คะเดือนมกราคม61คะ
รายละเอียด:- รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งย้ายสิทธิ์ว่างออกนอกพื้นที่คะเดือนมกราคม61คะ
จาก : จิราวรรณ - [13/01/2561 เวลา: 10:45:31] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ

  ความคิดเห็นที่ 1
OK ครับ
  โดย : ชาญชัย [ 22/01/ 2561 เวลา: 11:08:55]
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :