หน้าเวป รับ-ส่งข้อมูล ฐานข้อมูลDBPOP จังหวัดยโสธร

กระดานข่าว..ระบบฐานข้อมูลDBPOP จังหวัดยโสธร ||||

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มกระทู้ใหม่ || ลบกระทู้ (สำหรับ สมาชิก) ||

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
571
  รพ.สต.หนองหิน แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ พลวัตร บุญมา
0
13/11/2562 เวลา: 14:39:22 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
570
  รพ.สต.ทุ่งนางโอก แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ สมกิจ ลากวงษ์
0
13/11/2562 เวลา: 10:57:41 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
569
  รพ.สต.ทุ่งนางโอก แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ สมกิจ ลากวงษ์
0
13/11/2562 เวลา: 10:55:33 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
568
  แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.โพนเมือง ภานุวัฒน์ บุญโญ
0
8/11/2562 เวลา: 10:02:24 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
567
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู๋ในพื้นที่ รพ.สต.ดอนกลอย อ.เมือง วรรณภา ทองบ่อ
0
6/11/2562 เวลา: 09:28:42 มีไฟล์แนบมาด้วย
566
  แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ อ.เลิงนกทา เทวัญ พูลทวี
1
20/10/2562 เวลา: 14:31:13 มีไฟล์แนบมาด้วย
565
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ รพ.สต.นาเวียง รัตนา ทองคำ
1
15/10/2562 เวลา: 11:25:59 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
564
  รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื้นที่ ภานุวัฒน์ บุญโญ
1
11/10/2562 เวลา: 10:47:17 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
563
  แจ้งสิทธิ์ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.เซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว วารินทร์ ภูดรม่วง
1
10/10/2562 เวลา: 14:34:41 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
562
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ทวีชัย ค้าขาย
1
25/09/2562 เวลา: 11:46:49 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
561
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ รพ.สต.นาเวียง รัตนา ทองคำ
1
19/09/2562 เวลา: 13:50:52 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
560
  รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื้นที่ ภานุวัฒน์ บุญโญ
1
16/09/2562 เวลา: 09:26:28 มีไฟล์แนบมาด้วย
559
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ รพ.สต.นาเวียง รัตนา ทองคำ
1
12/09/2562 เวลา: 09:59:13 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
558
  รพ.สต.ขุมเงิน อ.เมือง แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะ ดวงใจ สังคะลุน
2
11/09/2562 เวลา: 11:57:02 มีไฟล์แนบมาด้วย
557
  แจ้งสิทธิอยู่ต่างจังหวัด เยาวลักษณ์ แสงจันทร์
1
11/09/2562 เวลา: 10:33:05 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
556
  แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.นาแก สุดาวรรณ ทำทอง
1
7/09/2562 เวลา: 13:42:36 มีไฟล์แนบมาด้วย
555
  รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื้นที่ ภานุวัฒน์ บุญโญ
1
20/08/2562 เวลา: 14:51:56 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
554
  แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ รัตนา ทองคำ
1
20/08/2562 เวลา: 09:27:10 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ
553
  รพ.สต.โพนเมือง แจ้งสิทธ์ไม่อยู่ในพื้นที่ ภานุวัฒน์ บุญโญ
1
16/08/2562 เวลา: 11:18:34 มีไฟล์แนบมาด้วย
552
  รพ.สต.คำผักกูด แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ วิโรจน์ สุวรรณคำ
1
14/08/2562 เวลา: 15:05:31 ข่าวนี้ไม่มีไฟล์แนบครับ