กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

Mountain Viewคลิก!...สมัคร/แจ้งรายชื่อเข้าประชุม"การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว
สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จ.ยโสธร วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ครับ..

 

ส.ค. - 2016
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ตารางกิจกรรม
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

โปรแกรมเฝ้าระวังรายได้ ค่าใช้จ่าย Ver.2013

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->นำเสนอผลงานการตรวจประเมินการบริการเงินการคลังและคุณภาพบัญชี สำนักงานสุขภาพ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี 22/07/2559
--->ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาช่วยเหลือเบี้องต้น ม.41 ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 13/07/2559
--->นำเสนอผลสรุปการตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 7/07/2559
--->ตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีโรงพยาบาล โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 6/07/2559
--->ร่วมคณะตรวจราชการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 23/06/2559
--->ร่วมคณะตรวจราชการตรวจประเมินประสิทธิภาพบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 22/06/2559
--->ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 17/06/2559
--->ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีโรงพยาบาล โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 14/06/2559
--->ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาชนะชัย 07/26/2559
--->ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาล โรงพยาบาลค้อวัง 6/06/2559


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งพี่ชาญชัย ค่าว่างที่มีปัญหาคำเขื่อนแ... สุรินันท์ 25/08/2559 เวลา: 19:25:10 1
ประชากรกลางปี๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร... ชาญชัย 29/07/2559 เวลา: 10:40:55 0
รายชื่อหน่วยริการที่สมัครฯเบิกจ่ายตรงอปท... ชาญชัย เสี้ยวทอง 30/05/2559 เวลา: 12:22:15 1
สำเนาหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเบิก... ชาญชัย เสี้ยวทอง 30/05/2559 เวลา: 12:17:50 0
ตารางรายชื่อ ยาและเวชภัณฑ์ เบิกจ่ายตรง อ... ชาญชัย 25/05/2559 เวลา: 09:10:36 0
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนง LOI... นภาวรรณ งานประกัน สสจ. 30/03/2559 เวลา: 09:19:06 0
เรียนพี่ชาญชัย รพ สต เซซ่ง ขอแจ้งเปลี่ยน... สราวุธ 23/03/2559 เวลา: 11:10:00 3
แจ้งขอเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริก... วินัย 23/03/2559 เวลา: 10:56:54 2
ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูล CPP... ณัทชุดา 16/02/2559 เวลา: 09:50:24 1
จำนวนประชากรกลางปีงบประมาณจังหวัดยโสธร ๑... ชาญชัย เสี้ยวทอง 6/11/2558 เวลา: 21:01:39 1
โปรแกรมการจัดทำบัญชี (GL) 2559... กลุ่มงานประกันฯ 28/10/2558 เวลา: 14:42:38 2
คู่มือบันทึกข้อมูล CPP... ชาญชัย 25/09/2558 เวลา: 13:18:27 0
สอบถามเรื่องการคีย์ข้อมูลใน CPP... เทวัญ 22/09/2558 เวลา: 18:11:11 4
ส่งรายชื่อประชุมไต วันที่ 22/9/58 รพร.เ... ปรียาวดี คุณสิงห์ 21/09/2558 เวลา: 15:40:59 0
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโรคไต... ศุภรักษ์ สายเชื้อ 21/09/2558 เวลา: 13:26:22 0
ส่งรายชื่อประชุมงานโรคไต... กัณภพ 18/09/2558 เวลา: 15:39:56 0
ยโสธร-คุณภาพบัญชี... กลุ่มงานประกันฯ สสจ.ยโสธร 18/09/2558 เวลา: 14:22:00 0
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการจัดการโร... ณัทชุดา 17/09/2558 เวลา: 09:27:45 1
เชิญประชุม การจัดการโรคไตเรื้อรังและโรคน... ณัทชุดา 16/09/2558 เวลา: 10:25:50 0
ขอให้รพ,รพ.สต บันทึกข้อมูล CPP ภายในเดือ... ณัทชุดา 16/09/2558 เวลา: 09:53:21 402 ส.ค. 2559(10:00:14)
หน่วยบริการที่ยังไม่บันทึกข้อมูล CPP
26 ก.ค. 2559(11:47:38)
นับถอยหลัง เหลือเวลาอีก 4 วัน ระบบจะประมวลผลขึ้นทะเบียน ปี 60
30 พ.ค. 2559(12:13:34)
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
31 มี.ค. 2559(13:27:02)
สั่งซื้อเครื่องอ่าน SmartCard
16 มี.ค. 2559(09:19:29)
การจัดประชุมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปร

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันศุกร์ ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 0
3502 ทรายมูล 2
3503 กุดชุม 8
3504 คำเขื่อนแก้ว 1
3505 ป่าติ้ว 0
3506 มหาชนะชัย 0
3507 ค้อวัง 0
3508 เลิงนกทา 5
3509 ไทยเจริญ 0
รวม 16
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ดรรชนี เขียนนอก 24/08/2559 เวลา: 12:29:27 1
ค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุรพล พันธ์พรหม 24/08/2559 เวลา: 10:37:03 1
สิทธิว่างไม่อยูในพื้นที่จริง... สุพัตรา กาญจนวิชิต 23/08/2559 เวลา: 09:38:49 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นจริง... จิตร์สุดา อรจันทร์ 22/08/2559 เวลา: 15:15:23 1
แจ้งข้าราชการสิทธิ์เป็นสิทะิ์ว่าง... นุสรา บุญทศ 22/08/2559 เวลา: 11:04:58 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ... นิตยา สุดาบุตร 22/08/2559 เวลา: 10:18:13 1
ผู้มีสิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่... ประกาศ ศรีแพงมล 2/08/2559 เวลา: 11:45:17 1
ถึงชาญ ช่วยลงทะเบียนให้พี่ด้วย... สุรพล พันธ์พรหม 2/08/2559 เวลา: 14:28:06 1
แจ้งสิทธิ์ว่างในพื้นที่ ปัจจุบันเปล... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 4/08/2559 เวลา: 15:07:01 1
สิทธิ์ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ดงมะไฟ... ปุณิกา กวีกรณ์ 3/08/2559 เวลา: 11:38:01 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ... นิตยา สุดาบุตร 4/08/2559 เวลา: 18:56:34 1
ผู็มีสิทธิ์ว่างใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง... สมชาย ลิ้มประสาท 2/08/2559 เวลา: 15:52:51 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่จากการสำรว... นิตยา สุดาบุตร 15/07/2559 เวลา: 18:47:44 1
แจ้งไม่พบบุคคลในพื้นที่... บุญทศ ประจำถิ่น 13/07/2559 เวลา: 09:42:53 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 13/07/2559 เวลา: 10:37:35 1
ผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ประกาศ ศรีแพงมล 12/07/2559 เวลา: 17:28:25 1
แจ้งไม่มีชื่อในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 12/07/2559 เวลา: 15:16:41 1
แจ้งไม่พบบุคคลในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 12/07/2559 เวลา: 14:50:33 1
แจ้งสิทธิ์ ว่าง ไม่มีชื่อในพื้นที่... แพรวพรรณ อุทัยมงคล 11/07/2559 เวลา: 11:28:50 1
เข้าทำงานในโปรแกรมเฝ้าระวังรายได้ ... ดรรชนี เขียนนอก 1/07/2559 เวลา: 11:06:50 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ร่วมออกหน่วย พอสว.บ้านคำน้่ำสร้าง อำเภอกุดชุม
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.166.148.252

  วันนี้ :
  000086
  ทั้งหมด :
  010762
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn