กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

ก.ค. - 2017
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ตารางกิจกรรม
  วัน กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมใดๆในวันที่คุณเลือก...
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลตัวท่านเอง
ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 28/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 16/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 15/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.คำเขื่อนแก้ว 7/06/2560
--->ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ม.41 ห้องประชุม สปสช. 06/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.เมืองยโสธร 5/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.เมืองยโสธร 2/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.ไทยเจริญ 1/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปี 2560 สสอ.ป่าติ้ว 31/05/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปี 2560 สสอ.ทรายมูล 30/05/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง ... Canchai 14/07/2560 เวลา: 14:24:08 0
โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์นพกฤช... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:12:01 0
การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์นพ... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:09:47 0
รพ.สต.ดงเจริญ แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที... น.ส.สุมาลี สมวงศ์ 14/07/2560 เวลา: 10:47:23 0
สิทธ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... นรรถฐิยา ผลขาว 25/06/2560 เวลา: 18:46:27 1
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 23/06/2560 เวลา: 16:05:40 1
รพ.สต.ดงเจริญ 03866 แจ้งค่าว่างไม่อยู่ใน... น.ส.สุมาลี สมวงศ์ 23/06/2560 เวลา: 09:38:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/06/2560 เวลา: 10:56:12 1
เอกสารโครงการหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยล้างไ... ชาญชัย 24/05/2560 เวลา: 09:17:09 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 22/05/2560 เวลา: 11:35:37 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 15/05/2560 เวลา: 09:26:50 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยูในพื้นที่ค่ะ... เรืองลักษณ์ 11/05/2560 เวลา: 11:28:47 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 12/04/2560 เวลา: 11:20:57 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน... ประนอม ขวานทอง 21/03/2560 เวลา: 17:45:29 1
ได้รหัสผ่านจาก สปสช. แล้วแต่ยังเข้าใช้งา... ชาญชัย 20/03/2560 เวลา: 12:02:29 1
แจ้งสิทธิไม่ได้อยู่ในพื้นที่... วริษา 14/03/2560 เวลา: 15:42:22 0
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ สถานบริการ... วรางกุล 25/02/2560 เวลา: 17:39:25 1
ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงง... ชาญชัย 15/02/2560 เวลา: 09:44:01 0
ตัวอย่างโครงการ พัฒนาการเด็ก... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 15:06:48 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/02/2560 เวลา: 09:47:31 220 ก.ค. 2560(09:15:12)
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
04 ก.ค. 2560(09:52:59)
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
24 มิ.ย. 2560(15:24:53)
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
22 มิ.ย. 2560(11:15:08)
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
05 มิ.ย. 2560(15:21:54)
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันศุกร์ ที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 16
3502 ทรายมูล 3
3503 กุดชุม 5
3504 คำเขื่อนแก้ว 14
3505 ป่าติ้ว 0
3508 เลิงนกทา 0
3509 ไทยเจริญ 0
รวม 38
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่ ต.ไทยเจริ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 26/07/2560 เวลา: 21:41:08 1
แจ้งสิทธิ์ว่างแต่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 26/07/2560 เวลา: 09:06:11 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ปาริชาติ อารีเอื้อ 25/07/2560 เวลา: 14:13:21 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชัยยศ ศรีรักษ์ 24/07/2560 เวลา: 14:33:06 2
สิทธิว่างไม่พบตัว รพ.สต.ขุมเงิน... สมชาย ลิ้มประสาท 24/07/2560 เวลา: 10:32:47 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่พื่นที่... บัวดิน จวนสาง 21/07/2560 เวลา: 14:29:43 1
แจ้งรายชื่อสิทธิ์ว่างผู้ป่วยไม่อยู่... รัตนา ทองคำ 21/07/2560 เวลา: 14:12:52 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุพัตรา โพธิ์ศรี 21/07/2560 เวลา: 13:22:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างแต่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 19/07/2560 เวลา: 08:28:54 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ค่... ลดาวัลย์ คุณสุทธิ์ 18/07/2560 เวลา: 09:43:03 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... รัศมี โซ่เงิน 17/07/2560 เวลา: 15:48:08 1
สิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่.. รพ.ส... สมชาย ลิ้มประสาท 15/07/2560 เวลา: 19:48:39 1
รพ.สต.ดงเจริญ 03866 แจ้งค่าว่างไม่... สุมาลี สมวงศ์ 5/07/2560 เวลา: 14:56:16 1
รพ.สต.ดงเจริญ 03866 แจ้งค่าว่างไม่... สุมาลี สมวงศ์ 5/07/2560 เวลา: 14:52:45 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 26/06/2560 เวลา: 17:17:49 1
แจ้งรายชื่อสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในเข... วริษา ชาวชายโขง 26/06/2560 เวลา: 15:32:44 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ร... สมชาย ลิ้มประสาท 26/06/2560 เวลา: 13:28:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ปาริชาติ อารีเอื้อ 25/06/2560 เวลา: 17:22:33 2
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่... นิภาพร บุญยู้ 24/06/2560 เวลา: 13:40:46 1
สิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่คะ... นรรถฐิยา ผลขาว 24/06/2560 เวลา: 09:06:32 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ร่วมออกหน่วย พอสว.บ้านคำน้่ำสร้าง อำเภอกุดชุม
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.161.96.239

  วันนี้ :
  000357
  ทั้งหมด :
  019178
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn