กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 


ก.พ. - 2018
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ตารางกิจกรรม
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลตัวท่านเอง
ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต

จัดทำแผนการเงินการคลังปี๒๕๖๑

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ส่งข้อมูลGL กระทรวง๒๕๖๐

รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)

ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เนื่องจากยังมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 18/10/2560
--->ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 11/10/2560
--->ประชุมคณะอนุกรรมการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ มาตรา 41 ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 27/09/2560
--->ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 21/09/2560
--->ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ประจำปี2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 20/09/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 13-14/07/2560
--->ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 28/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 16/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 15/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.คำเขื่อนแก้ว 7/06/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
รพ.สต.หนองแก อ.กุดชุม แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อ... Amika 20/02/2561 เวลา: 09:27:56 1
รพ.สต.หนองหมี อ.กุดชุม แจ้งย้ายสิทธิ์ว่า... จิราวรรณ 13/01/2561 เวลา: 10:45:31 1
ข้อมูลครอบคลุมผู้มีหลักประกันสุขภาพ เขต.... ชาญชัย 5/01/2561 เวลา: 11:52:58 1
สอบถามเรื่อง พศ.เกิด ในทะเบียนราษฎร์กับ ... พรรณฑิตรา 29/12/2560 เวลา: 11:57:32 1
สไลน์ สตง.บรรยาย เรื่องกองทุนตำบล ๒๗-๒๘... ชาญชัย 1/12/2560 เวลา: 09:43:31 0
สรุปการดำเนินงาน พชอ เขต 10_27_11_60 v4.... ชาญชัย เสี้ยวทอง 1/12/2560 เวลา: 09:40:08 0
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ ... เยาวลักษณ์ 27/10/2560 เวลา: 11:11:53 0
วิธีย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต หลังจากที่สำร... ชาญชัย 25/10/2560 เวลา: 09:24:22 0
โปรแกรม จีแอลล GL ปี๒๕๖๑... กลุ่มงานประกัน 11/10/2560 เวลา: 11:30:47 7
โปรแกรมทรัพย์สินปี๒๕๖๑... กลุ่มงานประกัน 11/10/2560 เวลา: 11:26:36 0
สิทธ์ว่างใช้สิทธิ์ข้านราชการตามมารดา... นุสรา 25/09/2560 เวลา: 19:39:04 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม... เยาวลักษณ์ 25/09/2560 เวลา: 13:28:56 1
ประชากร ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัดยโสธรแยกตาม... ชาญชัย เสี้ยวทอง 7/09/2560 เวลา: 14:28:51 0
คู่มือการจัดทำ PlanfinPlus2561... เพ็ญแข สอาดยิ่ง 7/09/2560 เวลา: 10:17:46 1
Worksheet PlanfinPlus2561 เพ็ญแข สอาดยิ่ง 7/09/2560 เวลา: 09:53:47 0
ประชากรกลางปี๒๕๖๐จังหวัดยโสธรแยกตามสิทธิ... ชาญชัย เสี้ยวทอง 6/09/2560 เวลา: 08:41:50 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม... เยาวลักษณ์ 15/08/2560 เวลา: 11:38:39 1
โปรแกรมพัสดุปิดงบบัญชีสำหรับหน่วยบริการ ... ชาญชัย 10/08/2560 เวลา: 09:53:56 1
งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง ... Canchai 14/07/2560 เวลา: 14:24:08 0
โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์นพกฤช... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:12:01 025 ต.ค. 2560(09:15:42)
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
20 ต.ค. 2560(11:26:47)
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
03 ส.ค. 2560(13:55:19)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
20 ก.ค. 2560(09:15:12)
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
04 ก.ค. 2560(09:52:59)
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯ...จะตัดผลงานข้อมูลรอบเดือน เป็นวันที่ ๒๐ และเริ่มข้อมูลในเดือนใหม่วันที่ ๒๑ ของทุกเดือน..เพื่อปรับระบบข้อมูลให้ตรงกับ สปสช. และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันพฤหัส ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 0
3501 เมืองยโสธร 23
3503 กุดชุม 0
3504 คำเขื่อนแก้ว 4
3506 มหาชนะชัย 0
3507 ค้อวัง 0
3508 เลิงนกทา 0
3509 ไทยเจริญ 1
รวม 28
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน
เริ่ม...ข้อมูลในรอบเดือนต่อไป วันที่ ๒๑ ....
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 21-24 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... จิราวรรณ สุวรรณศรี 13/02/2561 เวลา: 15:13:35 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... วิชาญ สอนเผือก 18/02/2561 เวลา: 12:18:46 1
แจ้งสิทธิว่าง รพ.สต.โคกนาโก (03882)... สมชาย หาริกะ 13/02/2561 เวลา: 11:17:26 1
สิทธิว่าง รพ.สต.บกน้อย 03870... จิตร์สุดา อรจันทร์ 12/02/2561 เวลา: 15:43:33 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... นรรถฐิยา ผลขาว 9/02/2561 เวลา: 15:10:48 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ ... จีรศักดิ์ สัวขุนทด 9/02/2561 เวลา: 09:55:07 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... วิโรจน์ สุวรรณคำ 8/02/2561 เวลา: 16:27:09 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... กัญญาณัฐ บุญจันทร์ 8/02/2561 เวลา: 15:42:48 1
แจ้งเคสสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 20/01/2561 เวลา: 16:19:25 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ รพ.... ญดาธัญนันท์ กาลจักร 20/01/2561 เวลา: 08:32:16 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 15/01/2561 เวลา: 11:27:29 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... บัณดิษฐ สร้อยจักร 12/01/2561 เวลา: 10:23:45 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 10/01/2561 เวลา: 10:08:25 1
แจ้งสิทธิ์ว่างเป็นสิทธิ์ข้าราชการกร... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 9/01/2561 เวลา: 10:57:09 1
ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้นที่ 4 ใ... ดรรชนี เขียนนอก 8/01/2561 เวลา: 10:30:13 3
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ... เสน่ห์ มูลสาร 22/12/2560 เวลา: 18:55:21 1
แจ้งสิทธิว่างไปขึ้นที่อื่นแล้วครับ... รณรงค์ ผิวเรืองนนท์ 16/12/2560 เวลา: 17:27:24 1
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 12/12/2560 เวลา: 10:23:41 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื่นที่... นิภาพร บุญยู้ 25/11/2560 เวลา: 09:52:31 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... วิโรจน์ สุวรรณคำ 14/11/2560 เวลา: 14:28:36 1


ศูนย์ OneStopService จังหวัดยโสธร ๕-๑๖ กพ.๒๕๖๑
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร๒๕๖๐
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...ชาญชัย เสี้ยวทอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.90.202.184

  วันนี้ :
  000338
  ทั้งหมด :
  024743
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn