กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

ก.ย. - 2017
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
ตารางกิจกรรม
  วัน กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมใดๆในวันที่คุณเลือก...
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลตัวท่านเอง
ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 13-14/07/2560
--->ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 28/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 16/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 15/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.คำเขื่อนแก้ว 7/06/2560
--->ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ม.41 ห้องประชุม สปสช. 06/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.เมืองยโสธร 5/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.เมืองยโสธร 2/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.ไทยเจริญ 1/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปี 2560 สสอ.ป่าติ้ว 31/05/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ประชากร ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัดยโสธรแยกตาม... ชาญชัย เสี้ยวทอง 7/09/2560 เวลา: 14:28:51 0
คู่มือการจัดทำ PlanfinPlus2561... เพ็ญแข สอาดยิ่ง 7/09/2560 เวลา: 10:17:46 1
Worksheet PlanfinPlus2561 เพ็ญแข สอาดยิ่ง 7/09/2560 เวลา: 09:53:47 0
ประชากรกลางปี๒๕๖๐จังหวัดยโสธรแยกตามสิทธิ... ชาญชัย เสี้ยวทอง 6/09/2560 เวลา: 08:41:50 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม... เยาวลักษณ์ 15/08/2560 เวลา: 11:38:39 1
โปรแกรมพัสดุปิดงบบัญชีสำหรับหน่วยบริการ ... ชาญชัย 10/08/2560 เวลา: 09:53:56 1
งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง ... Canchai 14/07/2560 เวลา: 14:24:08 0
โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์นพกฤช... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:12:01 0
การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์นพ... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:09:47 0
รพ.สต.ดงเจริญ แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที... น.ส.สุมาลี สมวงศ์ 14/07/2560 เวลา: 10:47:23 0
สิทธ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... นรรถฐิยา ผลขาว 25/06/2560 เวลา: 18:46:27 1
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 23/06/2560 เวลา: 16:05:40 1
รพ.สต.ดงเจริญ 03866 แจ้งค่าว่างไม่อยู่ใน... น.ส.สุมาลี สมวงศ์ 23/06/2560 เวลา: 09:38:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/06/2560 เวลา: 10:56:12 1
เอกสารโครงการหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยล้างไ... ชาญชัย 24/05/2560 เวลา: 09:17:09 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 22/05/2560 เวลา: 11:35:37 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 15/05/2560 เวลา: 09:26:50 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยูในพื้นที่ค่ะ... เรืองลักษณ์ 11/05/2560 เวลา: 11:28:47 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 12/04/2560 เวลา: 11:20:57 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน... ประนอม ขวานทอง 21/03/2560 เวลา: 17:45:29 103 ส.ค. 2560(13:55:19)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
20 ก.ค. 2560(09:15:12)
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
04 ก.ค. 2560(09:52:59)
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
24 มิ.ย. 2560(15:24:53)
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
22 มิ.ย. 2560(11:15:08)
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 0
3501 เมืองยโสธร 169
3502 ทรายมูล 12
3503 กุดชุม 42
3504 คำเขื่อนแก้ว 35
3505 ป่าติ้ว 24
3506 มหาชนะชัย 22
3507 ค้อวัง 4
3508 เลิงนกทา 60
3509 ไทยเจริญ 18
รวม 386
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่038... จิตร์สุดา อรจันทร์ 21/09/2560 เวลา: 10:14:31 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม เรีย... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 13/09/2560 เวลา: 10:48:50 2
แจ้งสิทธ์ว่างไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 13/09/2560 เวลา: 09:07:34 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ ... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 4/09/2560 เวลา: 10:31:14 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 29/08/2560 เวลา: 10:13:47 1
สิทธิว่างไม่อยู่พื้นที่ครับ... อานนท์ ขาวสะอาด 27/08/2560 เวลา: 09:54:55 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... รุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ 3/09/2560 เวลา: 07:09:23 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่038... จิตร์สุดา อรจันทร์ 28/08/2560 เวลา: 09:20:19 1
สิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.... ดวงใจ สังคะลุน 27/08/2560 เวลา: 17:49:48 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... พัฒนาวดี การุณย์ 25/08/2560 เวลา: 16:18:52 1
สิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ ครับ... เดชา ป้องศรี 24/08/2560 เวลา: 15:31:56 1
สิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ ครับ... เดชา ป้องศรี 24/08/2560 เวลา: 15:31:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 24/08/2560 เวลา: 10:26:53 1
แจ้งสิทธิ์ว่าที่ไม่อยู่ในพื้นที่ ... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 17/08/2560 เวลา: 13:29:37 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ชุมพล มูลสาร 17/08/2560 เวลา: 11:01:54 1
แจ้งสิทธิว่างเป็นสิทธิข้าราชการครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 15/08/2560 เวลา: 11:45:39 1
ไฟล์ Excel ส่ง สปสช.ไม่ผ่าน... สัมพันธ์ แก่นสุข 31/07/2560 เวลา: 09:10:55 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่ ต.ไทยเจริ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 26/07/2560 เวลา: 21:41:08 1
แจ้งสิทธิ์ว่างแต่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 26/07/2560 เวลา: 09:06:11 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.ส... ปาริชาติ อารีเอื้อ 25/07/2560 เวลา: 14:13:21 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.158.21.176

  วันนี้ :
  000405
  ทั้งหมด :
  020667
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn