กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

ก.ย. - 2016
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
ตารางกิจกรรม
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

โปรแกรมเฝ้าระวังรายได้ ค่าใช้จ่าย Ver.2013

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 20/09/2559
--->ประชุมการปรับเกลี่ยงบประมาณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานธารณสุขจังหวัดยโสธร 19/09/2559
--->ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
--->นำเสนอผลงานการตรวจประเมินการบริการเงินการคลังและคุณภาพบัญชี สำนักงานสุขภาพ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี 22/07/2559
--->ประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยพิจารณาช่วยเหลือเบี้องต้น ม.41 ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 13/07/2559
--->นำเสนอผลสรุปการตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 7/07/2559
--->ตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีโรงพยาบาล โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 6/07/2559
--->ร่วมคณะตรวจราชการตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 23/06/2559
--->ร่วมคณะตรวจราชการตรวจประเมินประสิทธิภาพบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 22/06/2559
--->ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 17/06/2559


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้ง 2 เคส สำรวจแล้วไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... สุรินันท์ 25/09/2559 เวลา: 21:51:52 1
ประชากร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แก้ไขใหม่ ตามการจ... ชาญชัย 15/09/2559 เวลา: 15:53:02 0
แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลยโสธร และโ... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 15:13:34 0
แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลยโสธร และโ... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 15:11:54 0
ไฟล์นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลต่างด้าว ลงฐาน... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 15:02:02 0
ไฟล์นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลต่างด้าว ลงฐาน... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 14:59:44 0
ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานเกี่ยวกับคนต่างด้... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 14:42:01 0
นโยบายและแนวทางการให้บริการแรงงานต่างด้า... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 14:21:55 0
แจ้งพี่ชาญชัย ค่าว่างที่มีปัญหาคำเขื่อนแ... สุรินันท์ 25/08/2559 เวลา: 19:25:10 1
ประชากรกลางปี๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร... ชาญชัย 29/07/2559 เวลา: 10:40:55 0
รายชื่อหน่วยริการที่สมัครฯเบิกจ่ายตรงอปท... ชาญชัย เสี้ยวทอง 30/05/2559 เวลา: 12:22:15 1
สำเนาหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเบิก... ชาญชัย เสี้ยวทอง 30/05/2559 เวลา: 12:17:50 0
ตารางรายชื่อ ยาและเวชภัณฑ์ เบิกจ่ายตรง อ... ชาญชัย 25/05/2559 เวลา: 09:10:36 0
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนง LOI... นภาวรรณ งานประกัน สสจ. 30/03/2559 เวลา: 09:19:06 0
เรียนพี่ชาญชัย รพ สต เซซ่ง ขอแจ้งเปลี่ยน... สราวุธ 23/03/2559 เวลา: 11:10:00 3
แจ้งขอเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริก... วินัย 23/03/2559 เวลา: 10:56:54 2
ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูล CPP... ณัทชุดา 16/02/2559 เวลา: 09:50:24 1
จำนวนประชากรกลางปีงบประมาณจังหวัดยโสธร ๑... ชาญชัย เสี้ยวทอง 6/11/2558 เวลา: 21:01:39 1
โปรแกรมการจัดทำบัญชี (GL) 2559... กลุ่มงานประกันฯ 28/10/2558 เวลา: 14:42:38 2
คู่มือบันทึกข้อมูล CPP... ชาญชัย 25/09/2558 เวลา: 13:18:27 009 ก.ย. 2559(14:16:54)
การให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๐
02 ส.ค. 2559(10:00:14)
หน่วยบริการที่ยังไม่บันทึกข้อมูล CPP
26 ก.ค. 2559(11:47:38)
นับถอยหลัง เหลือเวลาอีก 4 วัน ระบบจะประมวลผลขึ้นทะเบียน ปี 60
30 พ.ค. 2559(12:13:34)
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
31 มี.ค. 2559(13:27:02)
สั่งซื้อเครื่องอ่าน SmartCard

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันอังคาร ที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 0
3502 ทรายมูล 1
3503 กุดชุม 0
3504 คำเขื่อนแก้ว 0
3505 ป่าติ้ว 0
3506 มหาชนะชัย 0
3507 ค้อวัง 0
3508 เลิงนกทา 5
3509 ไทยเจริญ 0
รวม 6
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่... นรรถฐิยา ผลขาว 25/09/2559 เวลา: 11:10:10 1
แจ้งสิทธิข่้าราชการแต่แจ้งสิทธิ์ว่า... ประจักษ์ ศรีสะอาด 25/09/2559 เวลา: 07:13:38 1
ผู้มีสิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่... ประกาศ ศรีแพงมล 24/09/2559 เวลา: 17:29:14 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 23/09/2559 เวลา: 10:15:26 1
สิทธิว่างเป็นสิทธิข้าราชการ... พัฒนาวดี อนุสรณ์เทวินทร์ 22/09/2559 เวลา: 12:28:37 1
ผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ประกาศ ศรีแพงมล 16/09/2559 เวลา: 14:35:25 1
สอบถาม Driver เครื่องอ่าน vac สำหรั... สุภาวดี ขอสุข 15/09/2559 เวลา: 11:22:37 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่... ประนอม ขวานทอง 15/09/2559 เวลา: 09:32:29 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 14/09/2559 เวลา: 15:33:18 1
สิทธิข้าราชการหมดอายุ... บุญแทน บรรลุสันต์ 14/09/2559 เวลา: 14:24:56 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... บุญทศ ประจำถิ่น 12/09/2559 เวลา: 18:10:53 1
สิทธิว่างเบิกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ... พัฒนาวดี อนุสรณ์เทวินทร์ 13/09/2559 เวลา: 14:47:08 1
สิทธิว่าง Pcu ทรายมูลที่ไม่สามารถขึ... วราณี ชื่นตา 12/09/2559 เวลา: 13:27:29 1
เรียนถาม ค่าสิทธิว่างรอบที่ P2 ของ... รุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ 15/09/2559 เวลา: 16:04:02 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 9/09/2559 เวลา: 10:18:37 1
รหัสเข้ากรอกข้อมูล CPP ไม่ได้... กฤษฎา สมคะเณย์ 28/08/2559 เวลา: 11:29:15 2
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ดรรชนี เขียนนอก 24/08/2559 เวลา: 12:29:27 1
ค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุรพล พันธ์พรหม 24/08/2559 เวลา: 10:37:03 1
สิทธิว่างไม่อยูในพื้นที่จริง... สุพัตรา กาญจนวิชิต 23/08/2559 เวลา: 09:38:49 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นจริง... จิตร์สุดา อรจันทร์ 22/08/2559 เวลา: 15:15:23 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ร่วมออกหน่วย พอสว.บ้านคำน้่ำสร้าง อำเภอกุดชุม
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.167.29.254

  วันนี้ :
  000020
  ทั้งหมด :
  011774
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn