กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

ก.พ. - 2017
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
ตารางกิจกรรม
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

โปรแกรมเฝ้าระวังรายได้ ค่าใช้จ่าย Ver.2013

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ประชุมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 16/02/2560
--->ประชุมรับการตรวจประเมิน FAI ห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 07/02/2560
--->ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ FAI ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 06/02/2560
--->ประชุมทีมตรวจสอบภายในจังหวัด ห้อประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 03/02/2560
--->อบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวินัยผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 31/01/2560
--->ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลัง(นักบัญชี)โรงพยาบาลทุกแห่ง ปี 2560 ห้อประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 19/01/2560
--->ประชุมนักบริหารการเงินการคลังและผู้ตรวจสอบบัญชี ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 13/01/2560
--->ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการที่ประสบสภาวะวิฤกติทางการเงิน รพ.มหาชนะชัย 10/01/2590
--->ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 26/12/2559
--->ตรวจเยี่ยมและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาชนะชัย 06/12/2559


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงง... ชาญชัย 15/02/2560 เวลา: 09:44:01 0
ตัวอย่างโครงการ พัฒนาการเด็ก... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 15:06:48 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/02/2560 เวลา: 09:47:31 2
แจ้งบุคคลค่าว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 09:20:14 1
ด่วน! Update โปรแกรม Authentication ปี 2... ชาญชัย เสี้ยวทอง 16/01/2560 เวลา: 16:01:07 0
แจ้งบุคคลค่าว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่... ชาญชัย 23/12/2559 เวลา: 09:17:46 1
แจ้งไม่พบบุคคลในพื้นที่... นายบุญทศ ประจำถิ่น 22/12/2559 เวลา: 10:14:05 1
แจ้ง case ไม่อยู่ในพื้นที่ รบกวนพี่ชาญชั... หทัยชนก 13/12/2559 เวลา: 13:17:18 1
คู่มือวิธีดูผลการตรวจประเมินและตรวจสอบข้... Chanchai 17/11/2559 เวลา: 11:51:51 0
รายงานผลการประเมินขึ้นทะเบียน ปี 2560... Chanchai 17/11/2559 เวลา: 11:49:45 0
แจ้ง 2 case ไม่อยู่ในพื้อนที่ค่ะ รบกวนพี... หทัยชนก 10/11/2559 เวลา: 13:43:51 1
ด่วนที่สุดครับ สมัครนายทะเบียนต่างด้าวฯ... ชาญชัย 4/10/2559 เวลา: 14:32:57 0
การให้บริการต่างด้าวส่งกระทรวงฯจังหวัดยโ... ชาญชัย 29/09/2559 เวลา: 22:38:27 0
ฝากให้ชำนาญ งานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร ครับ... ชาญชัย 29/09/2559 เวลา: 14:40:46 1
แจ้ง 2 เคส สำรวจแล้วไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... สุรินันท์ 25/09/2559 เวลา: 21:51:52 1
ประชากร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แก้ไขใหม่ ตามการจ... ชาญชัย 15/09/2559 เวลา: 15:53:02 1
แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลยโสธร และโ... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 15:13:34 0
แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลยโสธร และโ... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 15:11:54 0
ไฟล์นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลต่างด้าว ลงฐาน... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 15:02:02 0
ไฟล์นำเสนอการจัดเก็บข้อมูลต่างด้าว ลงฐาน... ชาญชัย 9/09/2559 เวลา: 14:59:44 003 ก.พ. 2560(09:25:55)
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16 ม.ค. 2560(22:23:39)
โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....
08 ธ.ค. 2559(09:16:38)
การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ (เรื่องดิม.. ที่หน่วยบริการบางแห่งอาจต้องการข
17 พ.ย. 2559(12:25:23)
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
17 พ.ย. 2559(12:03:44)
การประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐ จังหวัีดยโสธร

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันศุกร์ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 145
3502 ทรายมูล 21
3503 กุดชุม 63
3504 คำเขื่อนแก้ว 41
3505 ป่าติ้ว 23
3506 มหาชนะชัย 39
3507 ค้อวัง 24
3508 เลิงนกทา 74
3509 ไทยเจริญ 23
รวม 453
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... นิภาพร กลิ่นจันทร์ 10/02/2560 เวลา: 12:10:03 1
สิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 9/02/2560 เวลา: 10:08:08 1
แจ้งสิทธิ์บุคคลไม่ได้อยู่ในพื้นที่... หทัยชนก จันทรากาศ 10/02/2560 เวลา: 13:48:12 1
รหัสหน่วยบริการย่อย ไม่ถูกต้อง(รายห... ชุมพล มูลสาร 8/02/2560 เวลา: 11:19:33 1
ค่าว่างสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ... พัฒนาวดี การุณย์ 24/01/2560 เวลา: 12:30:19 2
ผู้มีสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ประกาศ ศรีแพงมล 16/01/2560 เวลา: 09:50:34 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 26/01/2560 เวลา: 09:31:47 2
แจ้งค่าว่างขึ้นสิทธิ์ไม่ได้... นิภาพร กลิ่นจันทร์ 25/01/2560 เวลา: 15:03:01 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ทุ... ปาริชาติ อารีเอื้อ 17/01/2560 เวลา: 10:33:47 1
แจ้งค่าว่างที่ไม่สามารถขึ้นสิทธิ์ได... บัวดิน จวนสาง 25/01/2560 เวลา: 11:38:22 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่/ไม่พบตัว... นริศรา พรมบุตร 24/01/2560 เวลา: 14:11:56 1
แจ้งค่าว่าง รพ.สต.สว่าง สิทธฺ์ข้ารา... อำพร เศิกศิริ 24/01/2560 เวลา: 13:31:01 2
แจ้งค่าว่าสิทธิ์ข้าราชการ และไม่อยู... นุสรา สิงหา 24/01/2560 เวลา: 13:28:41 1
แจ้ง case ไม่อยู่ในพื้นที่ รบกวนพี่... หทัยชนก จันทรากาศ 24/01/2560 เวลา: 13:15:26 1
ค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ณัฐพงษ์ พลมาตร 13/01/2560 เวลา: 12:34:09 1
แจ้งไม่พบคนในพื้นที่... นิภาพร บุญยู้ 13/01/2560 เวลา: 11:37:15 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน... ประนอม ขวานทอง 12/01/2560 เวลา: 11:24:25 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 11/01/2560 เวลา: 14:15:18 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 19/01/2560 เวลา: 13:49:29 1
สิทธิ์ว่างสิทธิ์ข้าราชการบำนาญ... วริษา ชาวชายโขง 5/01/2560 เวลา: 14:27:51 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ร่วมออกหน่วย พอสว.บ้านคำน้่ำสร้าง อำเภอกุดชุม
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:184.73.17.193

  วันนี้ :
  000074
  ทั้งหมด :
  014686
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn