กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 


พ.ย. - 2017
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ตารางกิจกรรม
  วัน กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมใดๆในวันที่คุณเลือก...
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลตัวท่านเอง
ตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
จัดทำแผนการเงินการคลังปี๒๕๖๑
ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่
)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เนื่องจากยังมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 18/10/2560
--->ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 11/10/2560
--->ประชุมคณะอนุกรรมการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ มาตรา 41 ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 27/09/2560
--->ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 21/09/2560
--->ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ประจำปี2561 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 20/09/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม 13-14/07/2560
--->ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 28/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 16/06/2560
--->ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 สสอ.มหาชนะชัย 15/06/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. สสอ.คำเขื่อนแก้ว 7/06/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ ... เยาวลักษณ์ 27/10/2560 เวลา: 11:11:53 0
วิธีย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต หลังจากที่สำร... ชาญชัย 25/10/2560 เวลา: 09:24:22 0
โปรแกรม จีแอลล GL ปี๒๕๖๑... กลุ่มงานประกัน 11/10/2560 เวลา: 11:30:47 6
โปรแกรมทรัพย์สินปี๒๕๖๑... กลุ่มงานประกัน 11/10/2560 เวลา: 11:26:36 0
สิทธ์ว่างใช้สิทธิ์ข้านราชการตามมารดา... นุสรา 25/09/2560 เวลา: 19:39:04 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม... เยาวลักษณ์ 25/09/2560 เวลา: 13:28:56 1
ประชากร ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จังหวัดยโสธรแยกตาม... ชาญชัย เสี้ยวทอง 7/09/2560 เวลา: 14:28:51 0
คู่มือการจัดทำ PlanfinPlus2561... เพ็ญแข สอาดยิ่ง 7/09/2560 เวลา: 10:17:46 1
Worksheet PlanfinPlus2561 เพ็ญแข สอาดยิ่ง 7/09/2560 เวลา: 09:53:47 0
ประชากรกลางปี๒๕๖๐จังหวัดยโสธรแยกตามสิทธิ... ชาญชัย เสี้ยวทอง 6/09/2560 เวลา: 08:41:50 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม... เยาวลักษณ์ 15/08/2560 เวลา: 11:38:39 1
โปรแกรมพัสดุปิดงบบัญชีสำหรับหน่วยบริการ ... ชาญชัย 10/08/2560 เวลา: 09:53:56 1
งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง ... Canchai 14/07/2560 เวลา: 14:24:08 0
โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์นพกฤช... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:12:01 0
การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์นพ... ชาญชัย 14/07/2560 เวลา: 14:09:47 0
รพ.สต.ดงเจริญ แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที... น.ส.สุมาลี สมวงศ์ 14/07/2560 เวลา: 10:47:23 0
สิทธ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... นรรถฐิยา ผลขาว 25/06/2560 เวลา: 18:46:27 1
สิทธิว่างมีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 23/06/2560 เวลา: 16:05:40 1
รพ.สต.ดงเจริญ 03866 แจ้งค่าว่างไม่อยู่ใน... น.ส.สุมาลี สมวงศ์ 23/06/2560 เวลา: 09:38:39 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/06/2560 เวลา: 10:56:12 125 ต.ค. 2560(09:15:42)
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
20 ต.ค. 2560(11:26:47)
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
03 ส.ค. 2560(13:55:19)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
20 ก.ค. 2560(09:15:12)
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
04 ก.ค. 2560(09:52:59)
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันศุกร์ ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3500 - 0
3501 เมืองยโสธร 61
3502 ทรายมูล 2
3503 กุดชุม 8
3504 คำเขื่อนแก้ว 6
3505 ป่าติ้ว 1
3506 มหาชนะชัย 2
3507 ค้อวัง 0
3508 เลิงนกทา 21
3509 ไทยเจริญ 2
รวม 103
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งเคสสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 27/10/2560 เวลา: 09:16:02 1
แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... วิคิด ทองสถิตย์ 25/10/2560 เวลา: 17:57:37 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 25/10/2560 เวลา: 16:44:42 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ ... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 25/10/2560 เวลา: 13:38:22 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... บัณดิษฐ สร้อยจักร 24/10/2560 เวลา: 15:39:36 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ขอ... วิชาญ สอนเผือก 24/10/2560 เวลา: 11:26:28 1
แจ้งสิทธิว่างเป็นสิทธิ์ข้าราชการ... พัฒนาวดี การุณย์ 24/10/2560 เวลา: 11:23:03 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่เพิ่ม... สุพัตรา โพธิ์ศรี 24/10/2560 เวลา: 10:30:04 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... สุพัตรา โพธิ์ศรี 24/10/2560 เวลา: 10:26:16 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ใช่คนในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 24/10/2560 เวลา: 10:25:48 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.... ชาลินี ผาบปิจวงศ์ 18/10/2560 เวลา: 18:01:47 2
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ... สมกิจ ลากวงษ์ 13/10/2560 เวลา: 11:20:32 1
แจ้งสิทธิ์ว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ รพ... บัณดิษฐ สร้อยจักร 26/09/2560 เวลา: 10:54:56 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ เขตร... พิไลลักษณ์ จักรวรรณพร 24/09/2560 เวลา: 18:03:40 1
แจ้งสิทธ์ไม่อยุ่ในพื้นที่... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 23/09/2560 เวลา: 14:24:05 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่คะ... สมกิจ ลากวงษ์ 23/09/2560 เวลา: 11:22:01 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... สุพัตรา โพธิ์ศรี 23/09/2560 เวลา: 09:10:23 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 22/09/2560 เวลา: 15:12:18 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่038... จิตร์สุดา อรจันทร์ 21/09/2560 เวลา: 10:14:31 1
แจ้งสิทไม่อยู่ในพื้นที่ อยูกทม เรีย... เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ 13/09/2560 เวลา: 10:48:50 2


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:23.20.129.162

  วันนี้ :
  000129
  ทั้งหมด :
  022227
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn