กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

พ.ค. - 2017
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ตารางกิจกรรม
  วัน กิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมใดๆในวันที่คุณเลือก...
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ประชุมชี้แจงส่วนราชการผู้ใช้/ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 21/4/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 6 มิติ และตรวจสอบภายใน รพ.ค้อวัง 19/04/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 6 มิติ และการตรวจสอบภายใน รพ.ทรายมูล 18/04/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 6 มิติ และการตรวจสอบภายใน รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 5/04/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 6 มิติ และตรวจสอบภายใน ปี 2560 รพ.ไทยเจริญ 17/03/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง รพ.ป่าติ้ว 16/13/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริการการเงินการคลัง 6 มิติ และตรวจสอบภายใน ปี 2560 รพ.กุดชุม 14/03/2560
---> ประชุมการจัดหารายได้ รพ.สต.การเรียนรู้การเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง อปท. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 3/03/2560
--->ตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองยโสธร ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร 01/03/2560
--->ตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองยโสธร ห้องประชุม 28/02/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
เอกสารโครงการหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยล้างไ... ชาญชัย 24/05/2560 เวลา: 09:17:09 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 22/05/2560 เวลา: 11:35:37 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 15/05/2560 เวลา: 09:26:50 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยูในพื้นที่ค่ะ... เรืองลักษณ์ 11/05/2560 เวลา: 11:28:47 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 12/04/2560 เวลา: 11:20:57 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน... ประนอม ขวานทอง 21/03/2560 เวลา: 17:45:29 1
ได้รหัสผ่านจาก สปสช. แล้วแต่ยังเข้าใช้งา... ชาญชัย 20/03/2560 เวลา: 12:02:29 1
แจ้งสิทธิไม่ได้อยู่ในพื้นที่... วริษา 14/03/2560 เวลา: 15:42:22 0
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ สถานบริการ... วรางกุล 25/02/2560 เวลา: 17:39:25 1
ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงง... ชาญชัย 15/02/2560 เวลา: 09:44:01 0
ตัวอย่างโครงการ พัฒนาการเด็ก... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 15:06:48 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/02/2560 เวลา: 09:47:31 2
แจ้งบุคคลค่าว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 09:20:14 1
ด่วน! Update โปรแกรม Authentication ปี 2... ชาญชัย เสี้ยวทอง 16/01/2560 เวลา: 16:01:07 0
แจ้งบุคคลค่าว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่... ชาญชัย 23/12/2559 เวลา: 09:17:46 1
แจ้งไม่พบบุคคลในพื้นที่... นายบุญทศ ประจำถิ่น 22/12/2559 เวลา: 10:14:05 1
แจ้ง case ไม่อยู่ในพื้นที่ รบกวนพี่ชาญชั... หทัยชนก 13/12/2559 เวลา: 13:17:18 2
คู่มือวิธีดูผลการตรวจประเมินและตรวจสอบข้... Chanchai 17/11/2559 เวลา: 11:51:51 0
รายงานผลการประเมินขึ้นทะเบียน ปี 2560... Chanchai 17/11/2559 เวลา: 11:49:45 0
แจ้ง 2 case ไม่อยู่ในพื้อนที่ค่ะ รบกวนพี... หทัยชนก 10/11/2559 เวลา: 13:43:51 116 พ.ค. 2560(15:03:03)
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
25 เม.ย. 2560(09:41:55)
ระบบตรวจสอบสิทธิฯ กับการดึงข้อมูลสิทธิลง Hosxp ในโรงพยาบาลทุกระดับ
18 เม.ย. 2560(09:14:06)
แจ้งเรื่อง สปสช.ลงทะเบียนสิทธิแบบอัตโนมัติ ตามมติบอร์ดสปสช.
03 ก.พ. 2560(09:25:55)
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16 ม.ค. 2560(22:23:39)
โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 1
3502 ทรายมูล 0
3503 กุดชุม 12
3504 คำเขื่อนแก้ว 0
3506 มหาชนะชัย 0
3507 ค้อวัง 0
3508 เลิงนกทา 0
3509 ไทยเจริญ 0
รวม 13
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งค่าว่างเด็กแรกเกิดที่บิดามารดาม... อุทัยวรรณ สุภี 22/05/2560 เวลา: 09:38:05 2
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ลงไม่ได้... บัวดิน จวนสาง 25/05/2560 เวลา: 16:07:48 1
แจ้งเคสเป็นสิทธิ์ราชการ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 25/05/2560 เวลา: 16:04:19 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน ... เสน่ห์ มูลสาร 25/05/2560 เวลา: 12:45:21 1
โพนทันขอ user password เพิ่มในระบบฐ... สุภาวดี ขอสุข 24/05/2560 เวลา: 10:40:58 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่ค่... ลดาวัลย์ คุณสุทธิ์ 22/05/2560 เวลา: 16:09:22 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน... ประนอม ขวานทอง 22/05/2560 เวลา: 14:45:53 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... วรรณภา โสมณาวัฒน์ 18/05/2560 เวลา: 13:09:49 1
ค่าว่างติดสิทธิประกันสังคม... จงจิต สร้อยจักร 17/05/2560 เวลา: 16:38:33 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... ประนอม ขวานทอง 15/05/2560 เวลา: 11:33:14 1
พศ.เกิดไม่ตรงกับมหาดไทย ... รัศมี โซ่เงิน 14/05/2560 เวลา: 14:34:12 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ 1 ราย ... อธิวัฒน์ นุ่นนาแซง 25/04/2560 เวลา: 17:18:06 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต.ทุ... ปาริชาติ อารีเอื้อ 25/04/2560 เวลา: 16:35:55 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่สามารถลงทะเบียน... บัวดิน จวนสาง 25/04/2560 เวลา: 15:24:29 1
แจ้งสิทธิ์ว่างบ้านดงเจริญ ไม่อยู่ใ... สุภาวดี ขอสุข 25/04/2560 เวลา: 11:22:39 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยูในพื้นที่ เมย 25... วรางกุล ลครชัย 24/04/2560 เวลา: 22:57:07 2
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุพัตรา โพธิ์ศรี 24/04/2560 เวลา: 11:08:12 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่... นุสรา สิงหา 24/04/2560 เวลา: 10:55:29 1
แจ้งสิทธิ์ว่างแต่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 24/04/2560 เวลา: 10:42:06 1
แจ้งผู้มีสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่ในพื้น... พรรณฑิตรา การะเนตร 24/04/2560 เวลา: 08:58:29 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ร่วมออกหน่วย พอสว.บ้านคำน้่ำสร้าง อำเภอกุดชุม
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.158.241.232

  วันนี้ :
  000366
  ทั้งหมด :
  017521
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn