กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.......
ปิดหน้าต่างน้อยๆนี้

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org
 

มี.ค. - 2017
ไปวันนี้
จัน. อัง. พุธ พฤ. ศุก. ส. อา.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
ตารางกิจกรรม
แสดงกิจกรรมใน:

  Drucken Print กิจกรรม

  ค้นหาตามชื่อกิจกรรม ค้นหาตามชื่อกิจกรรมUsername : *
Password : *

USERNAME :ใช้รหัสตรวจสอบสิทธิ Online สปสช.
PASSWORD : ใช้รหัสหน่วยบริการต้นสังกัด


ออกหนังสือรับรองการเกิด ONLINE

E_Cliamสินไหมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ>

Datacenter (สปสช.)

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

User ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลCPP ..Update!

สมัครใช้งาน Datacenter

บริการ Online (สปสช.)

ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ

E-Claim System สปสช.


งานตามจ่าย ข้ามเขต
งานตามจ่าย ผู้ป่วยนอก
งานการเบิกจ่าย งปม
งานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินฯ

โปรแกรมเฝ้าระวังรายได้ ค่าใช้จ่าย Ver.2013

ส่งข้อมูลGL กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ข่าว/ประกาศ (ประกันฯ)
รับ-ส่งหนังสือ (สสจ.ยส.)
ข่าว/ประกาศ (สสจ.ยส.)
Prakan_Databasesกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการเงินปี๒๕๕๙

สปสช

สปสช. สาขาเขตพื้นที่๑๐ (อุบลราชธานี)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

.

กิจกรรมดำเนินงาน
สถานที่ วันที่
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 6 มิติ และตรวจสอบภายใน ปี 2560 รพ.ไทยเจริญ 17/03/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง รพ.ป่าติ้ว 16/13/2560
--->ตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริการการเงินการคลัง 6 มิติ และตรวจสอบภายใน ปี 2560 รพ.กุดชุม 14/03/2560
---> ประชุมการจัดหารายได้ รพ.สต.การเรียนรู้การเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง อปท. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 3/03/2560
--->ตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองยโสธร ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร 01/03/2560
--->ตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองยโสธร ห้องประชุม 28/02/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล ๖ มิติ รพ.ยโสธร 23/02/2560
--->ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ๖ มิติ รพ.มหาชนะชัย 22/02/2560
--->ประชุมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 16/02/2560
--->ประชุมรับการตรวจประเมิน FAI ห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 07/02/2560


เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน... ประนอม ขวานทอง 21/03/2560 เวลา: 17:45:29 1
ได้รหัสผ่านจาก สปสช. แล้วแต่ยังเข้าใช้งา... ชาญชัย 20/03/2560 เวลา: 12:02:29 1
แจ้งสิทธิไม่ได้อยู่ในพื้นที่... วริษา 14/03/2560 เวลา: 15:42:22 0
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ สถานบริการ... วรางกุล 25/02/2560 เวลา: 17:39:25 1
ขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าว/แรงง... ชาญชัย 15/02/2560 เวลา: 09:44:01 0
ตัวอย่างโครงการ พัฒนาการเด็ก... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 15:06:48 0
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา 9/02/2560 เวลา: 09:47:31 2
แจ้งบุคคลค่าว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... ชาญชัย 9/02/2560 เวลา: 09:20:14 1
ด่วน! Update โปรแกรม Authentication ปี 2... ชาญชัย เสี้ยวทอง 16/01/2560 เวลา: 16:01:07 0
แจ้งบุคคลค่าว่าง...ไม่อยู่ในพื้นที่... ชาญชัย 23/12/2559 เวลา: 09:17:46 1
แจ้งไม่พบบุคคลในพื้นที่... นายบุญทศ ประจำถิ่น 22/12/2559 เวลา: 10:14:05 1
แจ้ง case ไม่อยู่ในพื้นที่ รบกวนพี่ชาญชั... หทัยชนก 13/12/2559 เวลา: 13:17:18 2
คู่มือวิธีดูผลการตรวจประเมินและตรวจสอบข้... Chanchai 17/11/2559 เวลา: 11:51:51 0
รายงานผลการประเมินขึ้นทะเบียน ปี 2560... Chanchai 17/11/2559 เวลา: 11:49:45 0
แจ้ง 2 case ไม่อยู่ในพื้อนที่ค่ะ รบกวนพี... หทัยชนก 10/11/2559 เวลา: 13:43:51 1
ด่วนที่สุดครับ สมัครนายทะเบียนต่างด้าวฯ... ชาญชัย 4/10/2559 เวลา: 14:32:57 0
การให้บริการต่างด้าวส่งกระทรวงฯจังหวัดยโ... ชาญชัย 29/09/2559 เวลา: 22:38:27 0
ฝากให้ชำนาญ งานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร ครับ... ชาญชัย 29/09/2559 เวลา: 14:40:46 1
แจ้ง 2 เคส สำรวจแล้วไม่อยู่ในพื้นที่ครับ... สุรินันท์ 25/09/2559 เวลา: 21:51:52 1
ประชากร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แก้ไขใหม่ ตามการจ... ชาญชัย 15/09/2559 เวลา: 15:53:02 103 ก.พ. 2560(09:25:55)
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16 ม.ค. 2560(22:23:39)
โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....
08 ธ.ค. 2559(09:16:38)
การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ (เรื่องดิม.. ที่หน่วยบริการบางแห่งอาจต้องการข
17 พ.ย. 2559(12:25:23)
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
17 พ.ย. 2559(12:03:44)
การประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐ จังหวัีดยโสธร

ประกาศ! แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อทราบ... งานลงทะเบียนสิทธิฯขยายเวลาตัดข้อมูลรอบเดือนจากตัดยอดวันที่ ๒๓ เป็นวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน โดยท่านสามารถลงทะเบียนสิทธิให้ประชาชนที่เป็นสิทธิว่าง ได้ถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เนื่องจาก หน่วยบริการจำเป็นต้องใช้เวลาในการสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการรับเรื่องลงทะเบียนสิทธิฯ หากหน่วยบริการแห่งใด มีปัญหา/ข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งไว้ที่กระดานข่าว หน้าเวป
วันพฤหัส ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
(Login เข้าระบบเพื่อดูรายชื่อ)- คลิกที่ชื่ออำเภอ ดูจำนวน รายหน่วยบริการ

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
จำนวนสิทธิว่าง
รอลงทะเบียน(ราย)
3501 เมืองยโสธร 0
3502 ทรายมูล 0
3503 กุดชุม 1
3504 คำเขื่อนแก้ว 0
3507 ค้อวัง 1
3508 เลิงนกทา 0
3509 ไทยเจริญ 0
รวม 2
หมายเหตุ UPDATE ข้อมูล :: รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 26 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป (พร้อม Update ฐานข้อมูล DBPOP)
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ทราบตัวตน (อีกครั้... ประนอม ขวานทอง 25/03/2560 เวลา: 17:35:41 1
แจ้งสิทธิว่าง ไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ ร... วรางกุล ลครชัย 25/03/2560 เวลา: 15:38:15 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่มีในพื้นที่ รพ.สต.... ปุณิกา กวีกรณ์ 24/03/2560 เวลา: 10:44:27 1
แจ้งการขึ้นสิทธิเนื่องจากเด็กเป็นบุ... สมชาย ลิ้มประสาท 23/03/2560 เวลา: 14:42:28 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่ได้อยู่นพื้นที่... นรรถฐิยา ผลขาว 23/03/2560 เวลา: 10:39:54 1
บุคคลไม่สามารถตรวจสอบได้ จาก รพ.สต... อรวรรณ แสงทอง 21/03/2560 เวลา: 09:43:50 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยุ่ในพื้นที่ รพ... สุพัตรา กาญจนวิชิต 15/03/2560 เวลา: 16:42:34 1
แจ้งสิทธิว่างไม่ได้อยุ่ในพื้นที่ รพ... สุพัตรา กาญจนวิชิต 15/03/2560 เวลา: 16:41:34 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พรรณฑิตรา การะเนตร 13/03/2560 เวลา: 09:15:28 1
แจ้งเรื่องบุคคลที่ไม่สามารถตรวจสอบไ... อรวรรณ แสงทอง 27/02/2560 เวลา: 09:43:02 1
ข้อมูลการรับบริการของคนต่างด้าว รพ.... สัมพันธ์ แก่นสุข 28/02/2560 เวลา: 13:39:02 1
แจ้งสิทธิ์ว่างไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่... ราเชษฐ์ ไตรยสุทธิ์ 25/02/2560 เวลา: 16:16:28 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... จิตร์สุดา อรจันทร์ 24/02/2560 เวลา: 21:50:41 1
แจ้งสิทธิว่างไม่อยู่ในพื้นที่ รพ.สต... จิตร์สุดา อรจันทร์ 24/02/2560 เวลา: 21:49:46 1
ส่งคืนค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่... สุรพล พันธ์พรหม 24/02/2560 เวลา: 15:16:05 1
แจ้งcase ไม่อยู่ในพื้นที่ค่ะ... พิไลลักษณ์ จักรวรรณพร 24/02/2560 เวลา: 15:10:35 1
พศ.เกิดไม่ ตรงกันกับมหาดไทย... รัศมี โซ่เงิน 24/02/2560 เวลา: 14:56:47 1
แจ้งค่าว่างไม่อยู่ในพื้นที่ โพนทัน ... สุภาวดี ขอสุข 24/02/2560 เวลา: 11:31:25 1
แจ้งสิทธิ์ว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่... เรืองลักษณ์ สว่างวงศ์ 23/02/2560 เวลา: 14:17:49 1
สิทธิ์ว่างไม่อยู่ในพื้นที่... พัฒนา แสงศรี 22/02/2560 เวลา: 16:18:04 1


ประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  อบรมการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ที่ สสอ.มหาชนะชัย
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...พิชิตชัย สัจธรรม
  ประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภ
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ
  ร่วมออกหน่วย พอสว.บ้านคำน้่ำสร้าง อำเภอกุดชุม
 • ยังมีภาพอื่นๆอีก...
 • Posted โดย...กลุ่มงานประกันฯ


   
    FREE ทีวี ออนไลน์ เลือกช่องที่ต้องการชม

  ....เพิ่มช่องใหม่ กำลังตามมา....
     


  IP ของคุณ:54.147.200.51

  วันนี้ :
  000362
  ทั้งหมด :
  015842
  Visitor started on ๕ มิ.ย.๒๕๕๘
  #กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#


   Logln เข้าสู่ระบบก่อน
  แล้วคุณจะสามารถ ใช้กระดานข่าว และฐานข้อมูลในเวปได้.

  คลิก LogIn